Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Белокрилката е упорит и труден за борба неприятел.

Борбата, срещу

белокрилката до не отдавна се налагаше главно по зеленчуковите култури в оранжериите. Но през последните години през летните месеци неприятелят превзе и откритите площи съсзеленчуци ицветя. Пренасянето му става главно чрез разсади отцветя изеленчуци отглеждаани в култивационни съоръжения.

Препаратите не решават всичко

Борбата е ефективна, само когато всички мерки са съчетани в единна система и са съобразени с плътността на популацията и възрастовата й структура.

Препаратите трябва да са съобразно фазата на културите

В зависимост от карантинните срокове на химичните препарати и фенологичното развитие на зеленчуковите култури, борбата в оранжериите и на открито се разделя условно на два периода:

I-ви период - от разсаждането на разсада на постоянно място до беритбата на първитезеленчуци;

II-ри период – по време на беритбата беритбения.

През първия период се използват препарати с по-дълъг карантинен срок, а по време на беритбата – с по-кратък. Особеното при белокрилката е и това, че на различните стадии действат различни препарати.

Срещу яйцата и ларвите се използва хормонални инсектициди. Срещу ларвите и нимфите най-добри резултати дават системните, проникващите и транс-ламинарните инсектициди.

За възрастните могат да се използват системни и контактни инсектициди като Нуреле Дурсбан – 0.1% (28 дни); Моспилан 20СП – 0,02% (3 дни); Фюри 10ЕК – 0,02%(1 ден), Децис 2.5ЕК - 0.05%; Шерпа 25ЕК – 0.02% (7 дни).

Белокрилките бързо развиват устойчивост на използваните инсектициди – излюпените нови поколения вече са устойчиви на препарата, с който е пръскано. За да се избегне създаването на такива популации , трябва да се редуват различни химични препарати, както по активно вещество, така и по механизъм на действие.