Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.

Мана по пипера

Растенията увяхват и

изсъхват като запазват зеления си цвят. В основата на стъблото се наблюдава потъмняване, понякога съпроводено с образуване на бял налеп. Типично за болестта е свличане на кожицата на болните корени при издърпвани с пръсти. Патогена се запазва в растителните остатъци , , семената и плевелната растителност. Разпространението на заразата става най-често с поливната вода и това се вижда лесно от последователното обхващане на растенията в лехите. За контрол на маната по пипера се изисква прилагането на следните мерки:

Третиране на поливната вода с разрешените продукти за растителна защита.

Отстраняване на болните растения и третиране обеззаразяване на почвата под тях с 2% амониева силитра.

При прогресиращо развитие на болестта пръскане със системни фунгициди, при по-голям разход на работен разтвор през 10-15 дни.