Растителна защита

червена стридоподобна щитоносна въшка - Epidiaspis leperiiНеприятелят червена стридоподобна щитоносна въшка - Epidiaspis leperii развива едно поколение годишно. Зимува като възрастна женска. Формирането на яйцата започва около средата на май. Яйцеснасянето и излюпването на ларвите може да продължи 2 месеца. Женските снасят в началото на юни. Ларвите на неприятеля червена стридоподобна щитоносна въшка - Epidiaspis leperii се излюпват от началото до средата на юни. Те се заселват в близост до щитчетата на женските, които често са на пластове едно върху друго.

Възрастните женски и мъжки индивиди на неприятеля червена стридоподобна щитоносна въшка - Epidiaspis leperii се появяват в края на юли и началото на август. След копулацията женските остават да зимуват. Неприятелят червена стридоподобна щитоносна въшка - Epidiaspis leperii се заселва предимно по по-дебелите клони, по-рядко по тънките и млади клони. В резултат от храненето растителните тъкани спират да нарастват, нападнатите клони изтъняват и се деформират , , като се образуват вдлъбнатини и издатини. На тези места те лесно се чупят. Растежът и развитието на дърветата силно се забавя. Неприятелят червена стридоподобна щитоносна въшка - Epidiaspis leperii се среща и по плодовете - мъжките индивиди предимно в цветното дъно, а женските - по-рядко по плодовете.