Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Кръвната въшка поврежда дървесината.

Кръвната въшка е

неприятел, приспособен да се изхранва по дървесината на дръвчетата - клони, стъбло и корени. У нас напада само ябълката и в много редки случаи може да бъде открита по крушата.

При смачкване тялото на въшките отделя червена кръвна плазма, от което носи името си.

ВИДЪТ РАЗВИВА МНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кръвната въшка развива 17 и повече поколения годишно. Зимува като млада ларва или възрастна женска под кората на ябълката и в плитките корени.

През март, при температура на въздуха над 50°С, ларвите се разпълзяват по стъблото и клоните , най-често по пукнатини, рани, отрези от резитбата и др. Там се образуват първите колонии. След като започнат да се хранят (да смучат сок) тялото на ларвите се покрива с бели восъкоподобни власинки, а колониите заприличват на бели памукообразни топки. Колонии се образуват и по корените. В мястото на повредата се образуват подутини във вид на тумори.

РАСТЕНИЯТА ОТСЛАБВАТ

Повредените растения изостават в развитието си поради нарушаване на нормалното сокодвижение. Въшките се пренася главно чрез посадъчния материал. Температурата над 25°С и летните засушавания (относителна влажност под 60 %) потискат намножаването й.