Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Кръвната въшка поврежда дървесината.

Кръвната въшка е

неприятел, приспособен да се изхранва по дървесината на дръвчетата - клони, стъбло и корени. У нас напада само ябълката и в много редки случаи може да бъде открита по крушата.

При смачкване тялото на въшките отделя червена кръвна плазма , от което носи името си.

ВИДЪТ РАЗВИВА МНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кръвната въшка развива 17 и повече поколения годишно. Зимува като млада ларва или възрастна женска под кората на ябълката и в плитките корени.

През март, при температура на въздуха над 50°С, ларвите се разпълзяват по стъблото и клоните, най-често по пукнатини, рани, отрези от резитбата и др. Там се образуват първите колонии. След като започнат да се хранят (да смучат сок) тялото на ларвите се покрива с бели восъкоподобни власинки, а колониите заприличват на бели памукообразни топки. Колонии се образуват и по корените. В мястото на повредата се образуват подутини във вид на тумори.

РАСТЕНИЯТА ОТСЛАБВАТ

Повредените растения изостават в развитието си поради нарушаване на нормалното сокодвижение. Въшките се пренася главно чрез посадъчния материал. Температурата над 25°С и летните засушавания (относителна влажност под 60 %) потискат намножаването й.