Растителна защита

акар-panonychus-ulmi.html" itemprop="url"> Червен овощен акар - Panonychus ulmi

Неприятелят червен овощен акар - Panonychus ulmi зимува като яйце по пукнатините на кората, около гънките на пъпките, в разклоненията на клоните и клонките и по кората на ствола. Основната част е разположена върху дву- и тригодишната дървесина. При силно нападение клонките изглеждат като посипани с червен пипер.

Яйцата на неприятеля червен овощен акар - Panonychus ulmi прекарват зимата в състояние на диапауза. Напролет със затопляне на времето и достигане на средни дневни темпера¬тури 9 -10 градуса, яицето излиза от диапауза и започва бързо развитие на ебриото. Това е оптималният момент за атакуване на зимните яйца на червения овощен акар. При ябълката излюпването на ларвите започва с разпукването на пъпките и приключва в края на цъфтежа или малко след това. Излюпените ларви се придвижват по първите листенца и започват да се хранят като смучат сок.Те преминават през стадиите протонимфа, дейтонимфа и имагинират. Имагиниралите женски се хранят няколко дни, копулират и започват да снасят летни яйца, като дават начало на ново поколение. При наши условия неприятеля червен овощен акар - Panonychus ulmi развива 8 пълни поколения и частично девето, които се застъпват.

Червеният овощен акар не поврежда директно плодовете, но потиска асимилационната дейност. Вреди като изсмуква клетъчен сок заедно с хлорофилни зърна. Намаляването на хлорофила в листата довежда до намаляване на фотосинтезата, вследствие на многобройните убождания по листата, транспирацията се увеличава и се появяват смущения във водния баланс на нападнатите дървета. Поради загуба на тургура си, листата при пипане издават специфичен шум. Особено силни са повредите в сушави години, когато кореновата система поема от почвата по-малко вода, отколкото листата изпаряват. Всичко това довежда до намаляване размера и качеството на плодовете, до изхранване и залагане на по-малък брой плодни пъпки, до намаляване на сухоустойчивостта и зимоустойчивостта на дърветата и ги прави податливи на нападение от болести и неприятели.

Борбата с неприятеля червен овощен акар - Panonychus ulmi основно се провежда през не вегетационния период, при плътност 60 до 80 яйца на 10 см клонка, когато опасността от унищожаване на естествените им неприятели е по-малка. През вегетацията по време на цъфтеж, при плътност 1-2 подвижни форми на лист; по време на формиране на завръза и нарастване на плодовете при 3-4 подвижни форми на лист.

Активни вещества за борба с неприятеля червен овощен акар - Panonychus ulmi

Парафинови масла за зимна борба срещу зимните яйца на червения овощен акар, клофентензин (в началото на излюпването на зимните яйца) , клофентензин + минерално масло, фенпропатрин, флуфеноксурон, бромопропилат, хекситиазокс, пропаргит, фен-пироксимат, тебефенпират, пиридабен, бифентрин и флуфензин. Останалите видове тетранихови акари, а също така и свободно живеещите ериофидни акари не са проблем по ябълката и борбата с тях се провежда със същите акарициди, както при червения овощен акар.