Растителна защита

Dysaphis devecta_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpeg" alt="червеногалова листна въшка - Dysaphis devecta" align="left" title="червеногалова листна въшка - Dysaphis devecta" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят червеногалова листна въшка - Dysaphis devecta е немигриращ вид. Напада само ябълката. Във фаза зелен конус първите колонии на неприятеля червеногалова листна въшка - Dysaphis devecta започват да се хранят по розетъчните листа, а по-късно преминават и по същинските листа. При храненето си въшките инжектират фермент, който променя метаболизма на повредените части. По нападнатите листа първоначално се появяват големи светли петна , , а по-късно се завиват надолу и имат характерен ярко червен цвят. Нападението често се ограничава по отделни дървета.

Червеногаловата листна въшка е особено опасна в началото на вегетационния период, когато образува колонии по връхните части на леторастите и листата. Нападнатите части силно се деформират, а растежа им спира. Ето защо борбата с тези неприятели трябва да започне в най-ранните фенофази от развитието на овощните култури през пролетта, за да се предотврати навреме вредната им дейност.