Растителна защита

ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmiНеприятелят ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi се среща в две форми - партеногенетична и двуполова, които имат различни гостоприемници. Първата предпочита видове от сем. Rosaceae, а втората има по-широк кръг хранителни растения, което я прави по-лесно приспособима към неблагоприятни климатични условия. Видът развива едно поколение годишно.

Неприятелят ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi зимува като яйце под щитчето на женската. Яйцата се излюпват през втората половина на май, след цъфтежа на ябълките. Ларвите пропълзяват по открити места и се прикрепват по стъблата и клоните. След това ларвите формират белезникави щитчета, които по-късно добиват запетаевидна форма. Първото линеене е в началото на юни. Възрастните на неприятеля ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi се появяват от средата на юли до началото на август. Яйцата се снасят през август-септември, като яйчната продукция зависи от гостоприемника.

Възрастните и ларвите смучат сок по кората на нападнатите дървета, при което растежът им се забавя. При силно нападение отделни клони изсъхват, впоследствие загиват целите дървета.

, , fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net