Растителна защита

lepidosaphes ulmi.jpg','ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi',,,0,0);" >lepidosaphes ulmi_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi" align="left" title="ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi се среща в две форми - партеногенетична и двуполова, които имат различни гостоприемници. Първата предпочита видове от сем. Rosaceae , а втората има по-широк кръг хранителни растения, което я прави по-лесно приспособима към неблагоприятни климатични условия. Видът развива едно поколение годишно.

Неприятелят ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi зимува като яйце под щитчето на женската. Яйцата се излюпват през втората половина на май, след цъфтежа на ябълките. Ларвите пропълзяват по открити места и се прикрепват по стъблата и клоните. След това ларвите формират белезникави щитчета, които по-късно добиват запетаевидна форма. Първото линеене е в началото на юни. Възрастните на неприятеля ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - Lepidosaphes ulmi се появяват от средата на юли до началото на август. Яйцата се снасят през август-септември, като яйчната продукция зависи от гостоприемника.

Възрастните и ларвите смучат сок по кората на нападнатите дървета, при което растежът им се забавя. При силно нападение отделни клони изсъхват, впоследствие загиват целите дървета.