Растителна защита

Болестта ръжда по крушата - Gymnosporangium sabinae е разпространена във всички райони, където се отглеждат круши, но по значителни поражения нанася в градини граничещи с горски масиви, където има хвойна. Гъбата, причиняваща ръжда по крушата - Gymnosporangium sabinae напада главно листата и много рядко плодовете и леторастите.

По листата отначало се появяват свет­ложълти неправилно зкръглени петна с дължина около 2 см. По-късно от горната страна на листата петната се оцветяват кър­ваво червено, а в средата се изпъстрят с множество дребни черни брадавички, които са плодните тела (пикнидии) на гъбата.

Петната са ограничени с оранжев венец, който постепенно прелива в пурпурен цвят към здравата тъкан. От долната страна за­разените тъкани са жълто-зелени до оран­жеви с бледокафяви образувания (ецидии), които са вретеновидни. Върху един лист мо­же да се образуват от 1 до около 5-6 петна.

Силно нападнатите листа пожълтяват и окапват преждевременно. Много рядко се появяват повреди по плодовете и леторастите.

Причинителят е Gymnosporangium sabinae (Dicks) Winter. Гъбата презимува върху заразените клонки на хвойната, където нап­ролет се образуват телейтоспори, които покълват и формират споридии (базидиоспори). Базидиоспорите се разсейват от вятъра и при попадане върху листата на крушата причиняват заразяване.

Средно устойчиви на ръжда по крушата са сортовете Дилова масловка, Пас Красан, Ангулемска дукеса, Вилямова масловка, Добра Луиза, Жифардова масловка, Клапов любимец, Попска круша, Хардиева масловка и Харденпонтова масловка.

Стратегия за борба с болестта ръжда по крушата - Gymnosporangium sabinae

Да не се създават крушови насаждения в съседство с хвойна. Специални третирания срещу тази болест не се налагат , ако се води редовна борба срещу струпясването.