Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Пъновете са източник на зараза.

Понякога по различни

причини старите дървета в градината изсъхват и загиват. Изкореняването им е тежка физическа работа. Затова често отсичаме дървото, а пъна оставяме с мисълта, че след време ще намерим решение. Но този пън може да бъде източник на разпространение на различни зарази, поразяващи дървесината или кората. Именно пъновете привличат различни бръмбари - вредители по стъблата на дърветата. Такъв е случаят с красивите на външен вид бръмбари сечковци, чести гости в овощните градини.

В изоставени пънове те се размножават, презимуват, а напролет започват атаки по другите обитатели на градината. Нападат не само овощните дървета, а и други горски, декоративни и хвойнови растуения. Ако все пак решите по някаква причина да оставите пъна, добре е да свалите кората, а също така да го обработите с инсектицид.

Същото се отнася и за счупените и изсъхнали клони , съборени дървета. Възможно е бръмбарите вече да са се размножили и разпространили в градината. Това може да разберете чрез внимателно наблюдение на кората по стъблата на дърветата. Ако видите кръгли отвори по нея, това е сигнала за тревога, че в градината имате дървесинояди. И възрастните и ларвите им до късно есен могат да се хранят с дървесината под кората.