Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.При обилен сняг. Особено задължитерлно е да

премахвате снега от дървета, в чийто корони са направени присажданияпрез миналата пролет. Развитите едногодишни леторасти на младите присадки не са достатъчно здраво свързани с подложката и е възможно да се отчекнат.

Редовно утъпквайте снега около стеблото, като по възможност засипвайте и неговата основа, за да предотвратите слънчевите пригори и мразобойните рани.

Притъпквайте снега и около цариградското грозде, малините , касиса, къпините и декоративните храсти. Внимавайте земята да не се оголи от снега, защото това може да доведе до измръзване на корените. Минималният слой сняг, който трябва да оставите е 12–15 см.

За защита от мишки отъпквайте снега около стеблата (няколко пъти през зимата) – гризачите не обичат да се движат под плътен сняг. Правете това обикновено в меки дни, когато пада мокър сняг.