Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Борбата с кафявото гниене при овошките е система от мерки.

Кафявото гниене се

причинява от гъба, която постоянно присъства в овощната градина и се развива в нападнатите органи. Развитието на гъбата обикновенно става при по-ниски температури (1-4°С) и при по-висока влажност.

Ранно кафяво гниене напада почти всички костилкови видове, като най-големи са пораженията при кайсия, череша, вишня, слива, но в последно време напада и някой семкови овощни видове - ябълката.

Борбата с ранното кафяво гниене включва комплекс от мерки, най-важни от които са:

Избягване на засаждане на дървета на влажни места с лош въздушен дренаж, в който болеста намира особено благоприятни условия за развитие.

Засаждане на устойчиви сортове.

Зимна резитба, при която се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки и се просветляват короните, с което се постига по-добро проветряване, отстранените клони се изнасят от градината и се изгарят.

Навременни пръскания

Изрязване и изгаряне на всички цветове и клончета, поразени от болеста, като се започне от появата, продължава се през целия период на цъфтежа и две-три седмици след него.

Чувствителни на ранно кафяво гниене са следните сортове :

Кайсии - Късна Силистренска, Унгарска, Нанси, Мушански великан, Канино , Умберто.

Сливи – Стенлей, Виктория, Хал, Поп Харитон, Ажанска

Вишни - Унгарска вишня, Хейманов рубин, Сенчеста морела, Охайо, Метеор, Португалска, Облачинска

Череши – Наполеон, Ранна едра, Румънка

Ябълки – Червена превъзходна, Английска ренета, Каселска ренета, Червен астрахан.