Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Срещу кои неприятели е насочено късното зимно пръскане?.

Късното зимно

пръскане е насочено и срещу зимуващите форми – яйца и възрастни на няколко групи неприятели. Основните от тях са различни видове акари, листни, щитоносни, кръвни въшки и др. Възможностите за избор на инсектициди тук не са много, но затова пък са достатъчно ефикасни.

Срещу червен овощен акар може да се пръска с ПАРА ЗОМЕР – 3%/дка (3 литра на 100 литра вода) и ОВИТЕКС - 2 л/дка (2 литра на 100 литра вода).

Срещу калифорнийска щитоносна въшка може да се ползват ПАРА ЗОМЕР в концентрация 2% на дка и ЛАИНКОЙЛ - 1,5 л/дка

При Черничева щитоносна въшка е регистриран ЛАИНКОЙЛ - 1,5л/дка

Парафиновото масло ОВИТЕКС в концентрация 2л/дка е регистрирано за борба с калифорнийска щитоносна въшка, виолетова стридоподобна щитоносна въшка, ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка, черничева щитоносна въшка, обикновена сливова щитоностна въшка, прасковена листна въшка, розена листозавивачка.

Обливайте добре дръвчетата с разтвор, за да покриете и най-закътаните участъци, където зимуват и се укриват вредителите. Освен короната, пръскайте и стъблата на дръвчетата, както и тяхната основа. Пръскането трябва да се прави в тихи и слънчеви дни , с положителни температури на въздуха – над 7-8°С. Моментът на пръскане трябва да се избере така, че до вечерта разтворът по дръвчетата да може да изсъхне.

За да е ефикасно късното зимно пръскане, за един декар плододаващи овошки са необходими най-малко сто литра разтвор.