Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Измененията на бутона, цветовете и завръзите подсказват, че има вредители.

Въпреки

завърналата се зима, съвсем скоро листопадните растителни видове, характерни за нашите географски ширини ще възобновят своята вегетация. Заедно с тях за нов живот ще се събудят и зимуващите стадии на вредните насекоми и патогените, които нападат тези растения. лесно ще познаете злосторника в градината, ако предварително знаете какви са симптомите от неговата вредна дейност. 

За идентифицирате вредителя и навременно вземане на мерки, прилагаме ориентировъчна табличка. 

Изменения

Симптоми

Причина

Покафеняване и изсъхване на бутона

Повреден бутон не се разпуква

Пъпките изсъхват, но не опадват, отделят смола

 

Ябълков цветояд

Ябълков цветопробивач

Повреди по цвета

Отвори в основата на цвета, ръждивокафяво петно и покафеняване на цвета

Нагризвания и напълно унищожени цветове

Цвета покафенява, изсъхва и окапва

Покафенява, но остава на клончето

 

Ябълкова плодова оса

Гъсеници , мъхнат бръмбар

Брашнеста мана

Огнен пригор

Повреди и петна по завърза

Нагризване на плода

Дъговидни повреди, които хлътват

Гъсеници

Ябълкова плодова оса