Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Кои са основните неприятели до цъфтежа на дръвчетата.

Предцъфтежните

пръскания са изключително важни, защото чрез тях ще предотвратим развитието на вредителите и болестите, започващи своята вредна дейност заедно с вегетацията на дръвчетата.

Кои са най-важните неприятели , които започват активната си дейност в началото на пролетта при различните видове овошки?

Ябълката и крушата се нападат от брашнеста мана, струпясване, ябълков цветопробивач, плодови оси, крушова листна бълха и др.

Срещу тях се пръска от 1 до 3 пъти - първият път от разпукване на пъпките до фаза "миши уши", вторият - от фаза зелен конус до фаза червена пъпка, и третият - от фаза червена пъпка до розов бутон.

Дюлята се напада ог загниване на завръзите, кафяво гниене, кафяви листни петна.

Срещу тези болести тя се пръска 1 път при показване на цветните бутони.

Сливата се напада от бактерийно изсъхване, сливови плодови оси, хоботници и др.

Срещу тях се пръска само 1 път в периода от разпукването на пъпките до фаза бял бутон.

Прасковата и кайсията се нападат от къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактерийно изсъхване, анаразия.

Срещу тях се пръска при набъбване на пъпките и непосредствено преди цъфтежа.

Черешата и вишнята се надапат от сачмянка и ранно кафяво гниене.

Срещу тях се пръска при разпукването на пъпките.

Орехът се напада от бактериоза и антракноза.

Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа.

Бъдемът се напада от струпясване, сачмянка, бадемова листна оса

Срещу тях се пръска непосредствено преди цъфтежа.