Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Бяла ръжда (цилиндроспориоза) по череша и вишна.

Бялата ръжда се

причиняванява от гъбата Blumeriella jaapii и е една от икономически най-важните болести по черешата и вишната. Силна проява има при дъждовна пролет или умерено топло време с температури между 17 и 20°С. Гъбата зимува в окапалите листа, където напролет се формират както аскоспори, така и конидии. С развитие на листата започва и заразяването. По горната повърхност на заразените листа се появяват дребни кафяво-червени до морави петна, с кръгла до неправилна форма.При влажно и дъждовно време върху долната повърхност на петната се образуват изобилно бели купчинки от спори, откъдето идва и едно от наименованията на болестта „бяла ръжда".

За разлика от сачмянката тъканта на петната не опадва. Особено бързо и масово окапват листата в разсадниците , в резултат на което летораслите и пъпките остават недозрели и през зимата лесно измръзват. Макар и рядко, при високочувствителните сортове петна се появяват и по дръжките на листата и плодовете и дори по младите леторасли. Те са удължени и въгленовочерни. По плодовете петната трудно се различават от петната на сачмянката.

Третиранията се провеждат по схема:

І-во пръскане след прецъфтяване с последващи ІІ-ро и ІІІ-то пръскане през интервал от 10-14 дни. Регистрираните продукти за борба с бялата ръжда са: Флинт макс, Скор 250ЕК и др. разрешени ПРЗ.