Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.При лозата преди борбата с маната, борим оидиума.

Силно чувствителни към

брашнеста мана (оидиум) са сортовете лози Димят, Памид. Сравнително по-слабо се нападат сортовете Червен мискет, Суперран Болгар, Поморийски бисер, Бяла резикия, Русенски мискет и други.

Паразитът зимува като мицел между люспите на пъпките. Първите прояви на болестта се откриват в началото на вегетацията.

Брашнестата мана напада всички зелени органи на лозата. По листата се образуват жълтозеленикави петна със сиво-бял налеп, предимно от горната страна. Нападнатите листа се деформират, прегарят и така остават по лозите. По зелените леторастите се появяват светлокафяви петна с точковидна некроза, които също образуват налеп. Когато нападението е силно петната се сливат и се образуват тъмнокафяви до кафяво-виолетови ивици , които остават по лозовите пръчки.

Първото предцъфтежно пръскане на лозите се извършва, когато леторастите достигнат дължина 10-15 см. Целта на това предцъфтежно пръскане е да се унищожи презимувалият мицел.

Ако е имало силно нападение в насаждението през предходната година, първото третиране да се проведе при фенофаза "пеперуда" на лозата.

Регистрирани продукти зарастителна защита за борба с оидиума:

Шавит Ф72 ВДГ, Топсин М, Кабрио топ и др.