Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Черешовата муха не напада ранните череши.

Черешовата муха е един от

най-разпространените неприятели при черешата и вишнята. Поврежда зазряващите плодове на тези култури. Нападнатите плодове опадват или загниват. При силно нападение се наблюдава до 80% повредени плодове. Плодовете с ларви на черешова муха не са годни както за консумация, така и за преработка.

Биологията на черешовата муха е такава, че тя се разива при сравнително по-високи температури. Затова тя поврежда плодовете на средноранните и късни сортове череши и вишнята. Ранните череши най-често остават незасегнати.

Мухата е блестящо черна със зелени очи, жълто-кафява глава и жълто щитче. Зимува в почвата като какавида. Започва да лети около средата на май и продължава летежа си до юни. Женските мухи предпочитат да снасят яйцата си в избистрените , започнали да зазряват плодове. Затова най-ранните сортове, които вече са узрели (червени плодовете) са устойчиви. Мухата пробива плода и снася по едно яйце под кожицата. Невъзможно е да се установи в кои плодове има снесени яйца, тъй като раната е много малка и обикновено зараства бързо. Една женска черешова муха снася до 200 яйца. След излюпване на ларвата, тя се храни с меката част на плода и го превръща в каша. Повреденият плод загнива и при лек вятър опадва на земята.