Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Повреди от малинов агрилус.

Малкото бръмбарче развива

едно поколение годишно и зимува като ларва в местата на повредата. Ларвите какавидират обикновено през май. Какавидният стадий продължава 20-30 дни, а възрастните се появяват най-често в края на май и първата половина на юни.

Бръмбарите са полово незрели и за да узреят се хранят с листата на малината, къпината, розата и други култури, които нагризват във вид на неправилни ивици. Тази повреда е без стопанско значение.

Вредата нанасят ларвите

Оплодените женски снасят яйцата си поединично по кората на едногодишните клонки на малините или в пукнатините по тях. Ларвите прогризват кората и навлизат под нея, като тунелират стъблата във вид на спирални ходове. В местата на повредата стъблото се разраства и придобива вретеновидна форма. Повредените растения се развиват по-слабо или напълно загиват. Ларвите правят ходове в посока отдолу-нагоре, завършват растежа си и зимуват.

През вегетацията трябва да се проведе третиране, срещу възрастните , преди яйцеснасянето.Първото пръскане срещу малиновият агрилус трябва да се направидо първата половина на юни. Няма регистрирани ПРЗ за борба с малиновия агрилус.