Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Пръскайте чуствителните сортове праскови.

Сравнително топлото

време през пролетта благоприятстваше развитието на струпясването по прасковата. Болестта нанася особено големи поражения по черноморското крайбрежие , където се нападат главно плодовете, което силно влошава тяхното качество. Оптималната температура за развитие на струпясването е около 26-28оС.

Проявява се главно по плодовете във вид на разпръснати малки петна, отначало бежавокафяви, а след това с масленозелена кадифена повърхност. Те се сливат в по-големи зони, най-често към дръжковата част на плода. След опадане на налепа, повърхността остава вкорковена като струпей. По време на беритбата могат да се открият повреди и по леторастите.

Най-силно се нападат сортовете Мериголд, Хале, Елберта, Японска нектарина и други.

Борбата изисква комплекс от мерки включващи изрязване на заразените клонки, третиране през вегетацията при откриване на първите прояви на болестта.

За борба със струпявсането по прасковата при слабо нападение могат да се използват контактни фунгициди с предпазно действие, а при наличие на зараза могат да се използват всички системни продукти за растителна защита за борба със струпясването по ябълка и круша.