Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.През май борбата с неприятелите продължава.

От общите неприятели при

овощните култури през май продължава вредната дейност на:

Листогризещи гъсеници - педомерки, златозадка, пръстенотворка, гъботворка, и др. Борбата се извежда при плътност 2-3 броя на 100 завърза.

Листни въшки - червеногалова , зелена ябълкова, черна черешова, зелена прасковена и др. Наблюдава се увеличаване на популационната плътност на неприятелите.При отчитане на 10-15 броя колонии на 100 летораста, да се провежда самостоятелно афицидно пръскане.

Калифорнийска щитоносна въшка- напада и поврежда ябълка, круша, праскова, слива, дюля, роза, топола и др. Тя се храни, като смуче сок от кората на стъблото, клоните, листата и плодовете. Върху плодовете, младите леторасти, клончета и клони, вследствие смученето на сок се образуват характерни виолетово-червени петна. Борбата с този неприятел се води срещу младите подвижни ларви, които не са защитени от щитче.

Бялата американска пеперуда е многояден вид. Предпочита черницата, но вреди и по всички овощни видове, както и по редица широколистни горски видове. Вредят гъсениците, които водят задружен начин на живот и скелетират листата. Отначало обитават общи гнезда, които лесно се забелязват по бялата паяжина с която ги обвиват.

В края на месеца да се търсят гнездата и при откриването им незабавно да се изрязват и унищожават. С това ще се намали плътността на неприятеля и ще се спестят химични третирания.