Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Гъсеницата на ябълковия плодов червей поврежда няколко плода.

След излюпване,

гъсеницата на ябълковия плодов червей пропълзява по плода в продължение на няколко минути и се вгризва под кожицата. В мястото на вгризване се наблюдава отделяне на капчица смола. Гъсеницата започва да се храни, като издълбава ход в месото на плода, първоначално по посока на дръжката. По този начин се прекъсва притокът на хранителни вещества към плода и той спира да се развива.

Един червей поврежда по 2-3 плода

Повредените плодове спират да нарастват и се оцветяват в нюанси на виолетов цвят. Когато плодчетата са малки, за да завърши развитието си, една гъсеница поврежда по 2-3 плода. По-късно плодчетата опадват, често заедно с гъсениците, които продължават да се хранят с тях. Продължителността на ларвния стадий е 24-30 дни. Изхранилата се гъсеница напуска плода и какавидира през юни-юли. Развитието на първото поколение плодови червеи протича средно за 35-40 дни. След този период новата генерация започва цикъла отначало.

В зависимост от конкретните условия (метеорологични фактори през годината, степен на нападение, срокове за прибиране на реколтата и вида на използваните препарати), броят на третиранията може да се намали или увеличи.

Може да напръскате със следните инсектициди: Децис 100 ЕК, Декат 25 ЕК, Ефциметрин 10 ЕК, Карате Експрес ВГ, Карате Зеон 5 КС, Ламбада 5 ЕК, Синеис 480 СК и др.

След вгризването на гъсениците във вътрешността на плодовете и в семенната кутийка, препаратите не могат да им действат.