Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Краставиците са чувствителни към серните препарати.

Характерно за

брашнестата мана при краставици е, че листата на краставиците се покриват с бял или кремав брашнест налеп и от двете страни. Гъбата напада и останалите части на растението, но най-силно засяга листата.

Поради повишената чувствителност на краставиците към серните препарати, тук профилактичната борба срещу болестта с контактни средства е по-трудна. Пръсканията започват при забелязани първи признаци на болестта с подходящи и разрешени фунгициди като ВИВАНДО, ЗОКСИС 250 СК, КАРАМАТ 2,5 ЕВ и други.

При нападение в насаждението от кубинска и брашнеста мана, може да се пръска със системни фунгициди, които действат едновременно и на двете болести. Такъв е фунгицидът Куадрис 25СК в концетрация 0 ,075% с карантинен срок 7 дни.