Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Признаци на заразени с кубинска мана краставици.

Върху листата на

краставиците се образуват воднистозелени петна с неправилна форма, които са ограничени от нерватурата (жилките на листата). По-късно петната пожълтяват, като при влажно време по долната им страна се образува синкавовиолетов налеп. Когато заболяването напредне болните листа се завиват около централния нерв и постепенно некротират (изсъхват).

Благоприятни условия за нейното развитие са росата, честите превалявания , висока атмосферна влажност и температури 16-17 градуса. Това са условия, които при отглеждането на открито не можем да контролираме. Ето защо предпазните пръскания тук са задължителни. При здрави растения те се провеждат с контактни фунгициди. Пръсканията се повтарят през 10-12 дни при сухи условия.

При поява на първи признаци от заразяване, за да се стопира развитието на болестта се пръска с разрешени системни фунгициди.