Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Опазване на краставиците от основните болести.

За успешното

отглеждане на краставици освен спазването на всички агротехнически изисквания се налагат и чести третирания за извеждане на борбата с болести и неприятели. Новите сортове краставици са високопродуктивни с много добри вкусови качества, но са слабо устойчиви към причинителите на болести, най-често гъби или бактерии. По растенията не трябва да се допуска развитие на листни въшки, трипсове, белокрилки и цикади ,тъй като някой от тези насекоми са преносители на вирусни болести.

Борбата с болестите включва комплекс от мерки, като основни са:

  • опазване на растенията от плевели – най-често те са гостоприемници на насекоми, пренасящи вирусни и микоплазмени болести;
  • оптимално балансирано торене с комбинирани и листни торове. Едностранчивото азотно торене изнежва растенията и ги прави податливи на заболявания;
  • предпазване на растенията от вредители чрез пръскане с инсектициди;
  • предпазни пръскания с контактни фунгициди преди да са се развили болестите.