Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.С поникването на фасула следете за бактериален пригор.

Тази болест също се

получава при сеитба на заразени семена. Тя се причинява от бактерия Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli. Разсейването на болестта става през вегетацията чрез дъжда, насекоми и чрез различни манипулации на стопаните. Важно е да се знае, че заразяването става особено силно, ако растенията са мокри, при чести валежи, роса и висока влажност, и умерени температури. Да се избягва засяването в много влажни почви, тъй като това съдейства за по-интензивно развитие на инфекцията.

Растенията са силно чувствителни на заразяване и периода на цъфтеж, като нападението започва първо от долните листа и по-слабо се нападат горните етажи.

Още с поникването може да се наблюдава заразяване, по листата може да видите точковидни петна с червеникаво оцветяване и жълт ореол. Петната се разрастват, листата се деформират, прегарят и опадват. По зелените шушулки петната са дребни и воднисти, те потъмняват и некротират. От такива шушулки се получават дребни, жълти семена. По всички заразени части може да видите жълта бактериална течност (ексудат). Ако времето е сухо, той засъхва във вид на люспа.

Сейте само здрави, незаразени семена! Препоръчва се семената да се остават на слънце за 2 седмици. Всички манипулации в градината да се извършат след като се вдигне росата.

Ако откриете някои от симптомите е нужно да се проведе пръскане с някои от следните препарати: БОРДО МИКС 20 ВП, КОСАЙД 2000 ВГ и др.