Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Нападнатите от картофен молец картофи са негодни за консумация.

Картофеният молец

може да нанесе големи щети при картофи, патладжан, домати, пипер , тютюн и др. Неприятелят е разпространен в над 70 страни в света.

В градината картофения молец е трудно да се забележи. Пеперудите летят  привечер. През деня и през нощта остават скрити между клубените на картофите и по долната страна на листата. В стадий пеперуда неприятеля е около 3 седмици, като през това време снася от 50-200 яйца. Излюпените млади ларви се вгризват близо до централния нерв  и оттам  започват образуването на мината. При  хранене  на  гъсеницата в клубена тя образува ходове изпълнени с извержения и паяджини, смесени с дребни частици от картофи. Повредените картофи са негодни за консумация и технологична обработка.

Неприятелят развива 4-5 поколения, но редовните третирания за колорадския бръмбар са ефикасни и срещу пеперудите на картофения молец. 

Популацията достига максималната си плътност непосредствено преди изваждане на картофите.

При доказана висока плътност от неприятеля преди окосяване на листната маса е необходимо да се извърши химично третиране. Пръскането да се проведе привечер с контактен препарат с къс карантинен срок.

Всички клубени с видими повреди да сеунищожат (изгаряне или пръскане с инсектициди и заравяне на дълбочина под 30 см).