Viteus vitifoliae.jpg" />

Растителна защита

Viteus vitifoliae.jpg','Viteus vitifolliae',,,0,0);" >Viteus vitifoliae_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Viteus vitifolliae" align="left" title="Лозова филоксера" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят лозова филоксера - Viteus vitifoliae е листна въшка , с произход Американския континент. Тя е пренесена в Европа през 1863 г., а в България - през 1884 г. За по-малко от 30 години неприятелят лозова филоксера - Viteus vitifoliae унищожава десетки милиони декари лозя, отглеждани на собствен корен. В България унищожените лозя са около един милион декара. Неприятелят лозова филоксера - Viteus vitifoliae е пощадил единствено лозята, отглеждани на силно песъчливи почви.

Специалистите решават проблема с филоксерата радикално, чрез присаждане на европейски лози върху американски подложки. По европейските лози филоксерата се развива само по корените, които напълно разрушава и лишава растенията от вода и минерални соли, вследствие на което те изсъхват. Сега има селекционирани сортове европейски лози, присадени на американски подложки, по листата на които филоксерата се развива незначително (сорт Дунав и др.). Поради особености в биологията на неприятеля лозова филоксера - Viteus vitifoliae тя не може да развие пълен жизнен цикъл в почви, съдържащи над 70-75% пясък. В подобни почви европейските лози могат да се отглеждат на собствен корен.

Борба с неприятеля лозова филоксера - Viteus vitifoliae

Американските лози, използвани за подложки, се нападат и повреждат много силно от листната форма на лозовата филоксера в маточните лозя. Това налага провеждане на системна борба срещу тази форма на филоксерата в тези лозя. В това отношение е необходим мониторинг за фенологията на неприятеля от април до август. При силно нападение от листната филоксера се получава некачествен и малко по количество гладък лозов посадъчен материал (резници).

Изборът на място за лозови маточници освен на редица агротехнически мероприятия следва да отговаря и на растителнозащитни изисквания - почвата да е чиста от корени на изкоренени лози, по които е възможно филоксерата да запази своята жизненост до 7-8 години след изваждане на лозите.

Борба се извежда листната форма на филоксерата по американските лози в маточниците. Пръска се няколко пъти през 10-14 дни в зависимост от използвания инсектицид. Първото третиране се провежда в началото на излюпване на ларвите (тази форма зимува като яйце под кората на основата на стъблото, а кореновата - като ларва в почвата).

Активни вещества за борба с неприятеля лозова филоксера - Viteus vitifoliae-Хлорпирифос-етил + циперметрин.