Растителна защита

Брашнеста мана (пепелница) по тютюн - Erysiphe cichoracearum се явява у нас ежегодно и при благоприятни за развитие на патогена условия нанася сериозни поражения на тютюневата култура.

Болестта се развива главно по тютюна на полето. Първите симптоми на болестта брашнеста мана (пепелница) по тютюн - Erysiphe cichoracearumса появата на единични, дребни, белезникави петна по долните листа на растенията. Върху тези петна се появяват купчинки от гъсти бели влакънца, наподобяващи паяжина. Петната нарастват и добиват явно брашнест вид. Нападнатите листа постепенно пожълтяват, некротират и изсъхват.

Борба с болестта брашнеста мана (пепелница) по тютюн - Erysiphe cichoracearumса

Основните агротехнически мероприятия за ограничаване на болестта брашнеста мана (пепелница) по тютюн - Erysiphe cichoracearumса са спазването на оптималната за всеки сортотип тютюн гъстота на разсаждане, своевременно обиране на нападнатите листа, неизползване за тютюнопроизводство на ниските непроветриви места по поречията на реките, ориентиране посоката на редовете на насажденията по посока на преобладаващите ветрове с оглед по-доброто проветряване, оптимален поливен режим, избягване на едностранчивото азотно торене. Всички отглеждани в България сортове ориенталски и едролистни тютюни са чувствителни към патогена.

Активни вещества за борба с болестта брашнеста мана (пепелница) по тютюн - Erysiphe cichoracearumса

Третирането на тютюна с фунгициди се извършва непосредствено след появата на първи петна от болестта. Хексаконазол, триадимефон, беномил, бромуконазол, динокап, фенаримол, пропиконазол, пенконазол , тиофанат - метил.

Няма установена резистентност на Erysiphe cichoracearum към някой от изброените фунгициди. Тъй като голямата част от тях са системни, те имат много добро лекуващо действие, поради което превантивни третирания са излишни.