Растителна защита

Болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp. напада тютюна от разсада до сушилните. По тютюна в разсада болестта се проявява като дребни, тъмнокафяви до черни петна с мокър, воднист вид.

По растенията на полето симптомите са поява на кафяви некротични петна по долните, зазряващи листа. Петната са със закръглена или неправилна форма и са изпълнени с характерни концентрични възвишения. Отначало са дребни с диаметър 0.5-0.7 см, но постепенно нарастват и могат да достигнат до 3-4 см. Скоро около тях се образува хлоротичен ореол както при дивия огън. Разликата е в това, че тук първо се появяват некротичните петна, а след това ореолът. Освен това този ореол е най интензивно оцветен в средната си част, като прелива към цвета на здравата тъкан. В сушилните симптомите на болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp. са различни и се проявяват по ориенталските и сортовете Бърлей поради спецификата на начина им на сушене. Тютюнът се внася в сушилните с видимо здрави листа. При влажно и мрачно време, обикновено по все още не напълно изсъхналите листа, се появяват кафяви петна, които, ако се погледнат срещу светлина, са с мазен вид и могат да се сбъркат с т. нар. благородни петна. Скоро обаче върху петната се развива маслинено-кафяв налеп от мицела и спороношението на патогена.

Стратегия за борба болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp.

Агротехническите мероприятия са с решаващо значение за недопускане развитието или за ограничаване на болестта. За разсаждане се избират открити, проветриви площи , на които се извършва добра почвена обработка, включваща дълбока оран след предшестващата култура. Извършва се балансирано торене, като калият повишава устойчивостта на растенията към болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp. Редовно и навременно се обират зрелите листа. Кършене съцветията на тютюна и третиране с малеинов хидразид особено при сортовете Бърлей преди целорастенийното му прибиране. Сред отглежданите в България сортове тютюн няма устойчиви на болестта. Известни са източници на устойчивост към патогена и са създадени такива сортове тютюн в Зимбабве.

Активни вещества за борба с болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp.

Използваните фунгициди са с фунгицидно действие по отношение на патогена, поради което да се прилагат при поява на първи петна - Манкоцеб, бромуконазол.