Растителна защита

Болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp. напада тютюна от разсада до сушилните. По тютюна в разсада болестта се проявява като дребни, тъмнокафяви до черни петна с мокър, воднист вид.

По растенията на полето симптомите са поява на кафяви некротични петна по долните, зазряващи листа. Петната са със закръглена или неправилна форма и са изпълнени с характерни концентрични възвишения. Отначало са дребни с диаметър 0.5-0.7 см, но постепенно нарастват и могат да достигнат до 3-4 см. Скоро около тях се образува хлоротичен ореол както при дивия огън. Разликата е в това, че тук първо се появяват некротичните петна, а след това ореолът. Освен това този ореол е най интензивно оцветен в средната си част , като прелива към цвета на здравата тъкан. В сушилните симптомите на болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp. са различни и се проявяват по ориенталските и сортовете Бърлей поради спецификата на начина им на сушене. Тютюнът се внася в сушилните с видимо здрави листа. При влажно и мрачно време, обикновено по все още не напълно изсъхналите листа, се появяват кафяви петна, които, ако се погледнат срещу светлина, са с мазен вид и могат да се сбъркат с т. нар. благородни петна. Скоро обаче върху петната се развива маслинено-кафяв налеп от мицела и спороношението на патогена.

Стратегия за борба болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp.

Агротехническите мероприятия са с решаващо значение за недопускане развитието или за ограничаване на болестта. За разсаждане се избират открити, проветриви площи, на които се извършва добра почвена обработка, включваща дълбока оран след предшестващата култура. Извършва се балансирано торене, като калият повишава устойчивостта на растенията към болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp. Редовно и навременно се обират зрелите листа. Кършене съцветията на тютюна и третиране с малеинов хидразид особено при сортовете Бърлей преди целорастенийното му прибиране. Сред отглежданите в България сортове тютюн няма устойчиви на болестта. Известни са източници на устойчивост към патогена и са създадени такива сортове тютюн в Зимбабве.

Активни вещества за борба с болестта кафяви листни петна (алтернариоза) по тютюн - Alternaria spp.

Използваните фунгициди са с фунгицидно действие по отношение на патогена, поради което да се прилагат при поява на първи петна - Манкоцеб, бромуконазол.