Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Не забравяйте зимното пръскане срещу щитоносни въшки и акари.

Освен за болести, там

където дръвчетата се нападат от щитоносни въшки и акари , трябва да се проведе пръскането и срещу техните зимуващи форми.

 Препаратите, които могат да се ползват за това са Акарзин в концентрация 3% на 10 литра вода - 300 мл препарат или Масло-РЗ в същата концентрация.

 Тъй като това пръскане също е след листопада, необходимо е дърветата да се напръскат обилно, за да попадне разтвора в основата на разклоненията и по всички защитени места по дървото - там, където неприятелите зимуват.

 Това пръскане може да се комбинира с пръскането с бордолезов розтвор или да се направи отделно от него. В случай, че се комбинира, първо се приготвя бордолезовият разтвор, а непосредствено преди самото пъскане се поставя Акарзина.

ПОМНЕТЕ! Разтворът не може да се ползва след престояване!