Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Наближава времето за вреда на акарите по лозата.

Акарите нападат всички

сортове, като проявяват известно предпочитание към мискетовите и сортовете чиито листа са по-силно окосмени от долната страна. Ако не се води борба с акарите, лозите силно закържавяват, придобиват втрънчен вид , леторастите им не узряват добре и лесно измръзват. Лозите плодоносят слабо и гроздето им е със силно напетнена кожица.

Какви акари може да наблюдавате сега при лозята?

Жълтият акар се появява към средата и началото на втората половина на април. Смуче сок от развиващите се листа и в края на април или началото на май започва да снася яйца по долната страна на листата на лозите. Излюпват се първото десетдневие на май. Възрастни акари се появяват към средата и началото на втората половина на май.

Червеният овощен акар е разпространен основно по асмовидно отглеждани лози. Яйцеснася към края на април и началото на май, а възрастни се появяват през третото десетдневие на май.

Вреди подобно на жълтия лозов акар, но не деформира листата (периферията им се завива нагоре и са с бронзово кафяв цвят) и вредната дейност е по-слаба.

Поврежда кората на покарващите леторасти - особено основата им. При силна повреда кората некротира и се напуква, летораслите са по-слаби и със скъсени междувъзлия.

По-късно акарите повреждат и листата, чепките и зърната, по които се образуват тъмнокафяви, подобни на струпеи петна.