Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Заболяване по малината известно като петносване на пъпките.

Дидимела или

петносването на пъпките се среща във всички малинови насаждения. Причинителят на болестта е гъбата Didymella applanata, която се развива само в кората, без да прониква навътре в тъканите на стъблото. Гъбата презимува в заразените издънки.

През пролетта, предимно около пъпките на новите леторасти и издънките се появяват синкавокафяви до виолетовокафяви елипсовидни петна, които често достигат големина 2-3 см. Постепенно петната се разпространяват и обхващат пръстеновидно цялото стъбло.

С напредване на вегетацията, нападнатата тъкан става сивокафява , листата пожълтяват и окапват, като остават само дръжките им, а кората се напуква.

През следващата година засегнатите пъпки не се развиват или ако се развият, образуват съвсем слаби леторасти. При силно нарастване на петната през следващата пролет, издънките загиват. В някои случай болестта засяга и листата, по които образува продълговати некротични петна, разположени успоредно на главната нерватура.

За борбата с дидимелата най-важна е профилактиката. Тя се състои в предпазване на младите издънки от заразяване със спори. Това се постига чрез 2-3 третирания с Бордо микс 20 ВП, Косайд 2000 ВГ, Фунгуран ОН 50 ВП. Първото пръскане се извършва, когато издънките достигнат височина 10-15 см. При необходимост се провежда второ третиране след 10-15 дни.

Борбата с плевелите и ограничаване на азотнототорене допринасят за намаляване развитието на болестта.