Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.При чувствителни сортове ягоди пръскайте за листни петна.

Причинител на белите

листни петна по ягодата е гъба, която заразява листата и дръжките им, столоните, съцветията , чашелистчтата. Симптомите най-силно се проявяват при температура 20-25°С. Болестта най-лесно ще разпознаете по листата - бели кръгли петна с червеникава периферия. Повредите по дръжките, столоните и чашелистчетата са подобни на тези, които се появяват и по листата. Патогенът се разпространява чрез дъждовните капки, поради което интензивните дъждове през пролетта провокират силното му развитие.

Срещу листните петна да се провежда пръскане до показване боята на цветовете с медсъдържащи препарати.