Растителна защита

Фасулът често се напада от вируси.

Първоизточник на

вирусните болести по фасула са заразенитесемена, а листните въшки, акарите и бръмбарите са вектори, които пренасят вирусите от растение на растение. Поради това борбата с вирусните заболявания е насочена главно към преносителите.

           

При нападение от вирусни болести фасулевите растения остават дребни, хлоротични, деформирани,закържавели. По растенията може да се наблюдава скъсяване на междувъзлията, имат забавен цъфтеж, чушките са с дребнисемена, прошарени. Може да се наблюдват и ръждиви петна.

Борбата с вирусните болести при фасула е трудна тъй като няма средства за лечение на вирусите, борбата трябва да бъдат насочени към предпазване от инфекция. Мерките за контрол са:

раннасеитба, за да се избегне летежа на листните въшки; унищожаване на болни растения и плевели; ограничаване разпространяването на вируса от вектори (листни въшки) чрез третиране с инсектициди; устойчиви и толерантни сортове на някои вируси са Прелюд , Марселин, Тендърпод и др.