Pythium aphanidermatum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Phytophthora nicotianae, Phytophthora cryptogea, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum" />

Сечене по разсада - Pythium aphanidermatum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Phytophthora nicotianae, Phytophthora cryptogea, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum - Agro-CONSULTANT.net

Растителна защита

Описание на болестта-сечене по разсада - Pythium aphanidermatum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Phytophthora nicotianae, Phytophthora cryptogea, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum

rhizoctonia solani.jpg','Сечене на разсада - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani',,,0,0);" >rhizoctonia solani_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Сечене на разсада - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani" align="left" title="Сечене на разсада - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Най-характерните симптоми са:

- Загиване на кълновете в почвата.

- В основата на стъбълцето на младото растение, непосредствено до повърхността на почвата се появява воднисто петно, което обхваща стъблото като пръстен. Основата на стъблото се прищъпва и растението пада като отсечено. Болестта се развива на хармани.

- При разсадените растения (фаза 4-6 лист) по корените и по кората в основата на стъблото се наблюдава гниене. Нападнатите растения не се пречупват, а спират да нарастват, жълтеят и изсъхват.

Патогените се запазват като мицел, ооспори и хламидоспори в растителните остатъци и склероции в почвата. Всички условия като преовлажнена почва, излишък на органични вещества в почвата, дълбока сеитба, по-гъст разсад с отслабени и етиолирани растения благоприятстват по-силната проява на болестта.

Борба с болестта-сечене по разсада - Pythium aphanidermatum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Phytophthora nicotianae, Phytophthora cryptogea, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum

Термично или химично обеззаразяване на почвата. Използване на здрави семена или обеззаразяването им. Разсадът да се отглежда при оптимален температурен , хранителен и воден режим. Да не се допуска преовлажняване на почвата, а температурата на поливната вода да не е по-ниска от 18°С. При поява на сечене да се заливат петната с продукти за растителна защита.

Активни вещества - Каптан, тирам, пропамокарб-хидрохлорид.