Растителна защита

2.4 Д аминната сол е хербицид със селективно, системно действие от групата на хормоналните хербициди. Стимулира деленето на клетките в степен много по-висока от нормалната , като по този начин се получава дебаланс в обмяната на веществата на плевелите. Активното вещество предизвиква бързо изразходване на енергия за изграждане на нови клетки и затруднения в дишането на чуствителните видове.

Цялото плевелно растение се деформира по хормонален път. Използва се при царевица, пшеница и ечемик за борба с голяма група едногогодишни и многогодишни широколистни плевели - бабинец, гладница, галинзога, глушина, градински кострец, живовляк, едра клопачка, див мак, див морков , дива ряпа , овчарска торбичка, черно куче грозде, лубеничник, полско лютиче, магарешки бодил, мъртва коприва, полска рапица, секирче, полски синап, тученица, обикновин щир и др. Не се препоръчва пръскане при ниски температури под 14 градуса.

Желателно е да се прилага при тихо време.Да не се третират посеви силно нападнати от болести и неприятели или повредени от градушка. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 600 гр/л аминна сол на 2.4 Д под формата на воден разтвор.