Растителна защита

В лозовите масиви на областта преминава най-уязвимата фенофаза от развитието им - големина на завръза “грахово зърно”. Степента на нападение от мана по лозата (Plasmopara viticola) е слаба, с единични петна по листата.

След обилните валежи е необходимо да се извършат третирания за предпазване на ресата и новия прираст от заразяване, като се препоръчват системно действащи фунгициди. Да продължат редовните третирания. На площи с допусната зараза борбата да се извежда през 8-10 дни. Развитието на болестта се благоприятства от сравнително хладно и влажно време, чести, но слаби превалявания или наличие на роса.

Брашнеста мана по лозата Оидиум (Uncinula necator). По зърната се образува рехав белезникав налеп, който по-късно става сиво белезникав. На мястото на повредата тъканите се втвърдяват, зърната се напукват, семките се показват и сокът започва да изтича. Нестабилната агрометеорологична обстановка налага да продължат редовните третирания в лозовите масиви през 10-12 дни със системни средства. Критичният период продължава до фенофаза прошарване на зърното. Да се осигури оптимално покритие на всички вътрешни части от главината. Да се прилага просветляваща, лятна резитба - колтучене, филизене, осигуряваща по-добро проветряване на гроздовете. За да се избегне проявата на резистентност, е задължително да се редуват препарати с различни активни бази и механизъм на действие. С един препарат да не се работи повече от 3 пъти в рамките на един сезон.

Установени са първи прояви на Трипс по зеленчуковите култури (Trips tabaci). С настъпване на летните горещини се очаква повишение на популацията на тази група неприятели. Инсектът е приносител на заболяването бронзовост по зеленчуковите култури. Борбата трябва да се води при появата на единични трипсове. Да се подбират продукти с по-широк спектър на действие за комбинирана атака срещу листните въшки, трипса, нощенки и белокрилка. Във връзка с подчертаната резистентност на видовете е задължително да се редуват продукти с различни активни бази на действие, като се спазват карантинните срокове.

Второто лятно поколение на колорадския бръмбар - Leptinotarsa decemlineata, вече е излюпено. Да се пръска при праг на икономическа вредност: 20% нападнати растения при картофи, а при патладжани при наличие на 3-4 ларви на растение. Борбата да се насочва срещу преобладаващи ларви втора и трета възраст от новото поколение.

Листните въшки са вектори на вирусни болести по картофите, което налага периодични прегледи на семепроизводните посеви. Вирусните болести причиняват израждане на картофите, намаляване размера и броя на клубените и намаляване на добива с 40-80%. Да се провеждат редовни прегледи на посевите и при установяване на плътност над ПИВ 2-5% нападнати растения при картофите, предназначени за консумация, и единични екземпляри при картофи, предназначени за семепроизводство, да се предприема химична борба с разрешените афициди на всеки 10-12 дни.

Установени са първи прояви на ъгловати петна (Бактериен пригор) по краставици в полска среда. При висока атмосферна влажност долната страна на петната се покриват с жълти , мътни капчици - бактериален ексудат. След откриване на първите признаци да се приложи незабавно унищожаване на болните растения. Да се отстраняват засегнатите листа, като се изчакат обедните часове, когато ексудата е засъхнал. Да се извършват 2-3 сгъстени пръскания през 7-8 дни с медсъдържащи средства.

Автор: Мария Петрова


Източник: marica.bg