Растителна защита

Като конкуренти на културните растения, в т. ч. и на зеленчуците, плевелите отнемат хранителните вещества в почвата, водата и светлината. Затормозяват развитието им, добивите се понижават, а освен това са и посредници, и резерват за разпространението на редица болести и неприятели. Пръскането с хербициди, в определен момент от развитието на зеленчуковите култури срещу плевели е ефикасно само 'тогава, когато се извърши качествено и с подходящи препарати.

Хербициди при безразсадните домати

За унищожаване на плевелната растителност може да се използва един от посочените хербициди:

 • ДЕВРИНОЛ 4 ф - в доза 400-500 мл/дка - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен преди сеитбата, с плитко инкорпориране (заравяне);

 • ДУАЛ С 930 ЕК - в доза 150-200 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен след сеитба преди поникване на доматите;

 • Зенкор 70 ВП - в доза 50 г/дка - срещу едногодишни широколистни плевели, внесен сдед сеитбата преди поникване на доматите.

Хербициди при фасул

 • АГРИфЛАН 24 ЕК - в доза 300-400 мл/дка - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, инкорпориран в почвата преди сеитбата;

 • ЛАСО (ЛАСАГРИН) - в доза 350-400 мл/дка - срещу едногодишни житни плевели, внесен след сеитба преди поникване на фасула;

 • СТОМП 33 ЕK - в доза 400 мл/дка срещу едногодишни житни и някои ширколистни плевели, внесен след сеитба преди поникване на фасул.

Хербициди при разсадните домати

 • ТРИФЛУРАН 24 ЕК - в доза 350 мл/Дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели преди разсаждане с инкорпориране;

 • ЗЕНКОР 70 ВП - в доза 50-75 г/дка срещу едногодишни широколистни плевели преди разсаждане;

 • СТОМП 33 ЕК - в доза 400-500 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен преди разсаждане.

Хербициди при разсадните пипер и патладжан

 • АГРИФЛАН 24 ЕК - в доза 300-400 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели , , внесен преди разсаждане, с инкорпориране на препарата, което се прави едновременно или веднага след пръскането.

 • Срещу същата група плевели, след оформянето на лехите и преди разсаждане могат да се използват ДУАЛ 500 ЕК - в доза 300-400 мл/дка и СТОМП 33 ЕК - в доза 400-500 мл/дка. Тези два хербицида не трябва да се използват на силно песъчливи почви, съдържащи no-малко от. 1 % хумус.

Хербициди при дини

 • ДУАЛ 500 ЕК - в доза 300 мл/дка срещу едногодишни житни, в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели след сеитбата преди поникване на културата и плевелите;

 • БАЛАГРИН - в доза 400-500 мп/дка срещу едногодишни житни плевели с инкорпориране в почвата, внесен преди сеитбата.

Хербициди при фъстъци

 • АГРИФЛАН 24 ЕК - в доза 350 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен преди сеитбата с инкорпориране;

 • ЛЕНТАГРАН 45 ЕК - в доза 300-400 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели във фаза 3-4 лист на плевелите;

 • ПРОПОНИТ 750 ЕК - в доза 200-300 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, внесен след сеитба преди поникване на културата.

За проява на висок хербециден ефект е необходимо почвата да бъде качествено обработена и с подходяща влажност.