Растителна защита

Полезна информация за растителната защита.Мана по салатата - често се среша в години с хладна и влажна пролет.

Маната по салатата има широко разпространение у нас и се

проявява както по разсада, така и по възрастните растения. По-често се среша в години с хладна и влажна пролет.

Заболяването се разпространява лесно по хлоротичните петна със закръглена или елипсовидна форма, които се появяват по листата на възрастните растения. Петната при по-старите листа ограничени от нерватурата. Тъканта от долната им страна се покрива с обилен, рехав, бял спорообразуващ налеп. Маната по салатата се развива и по растенията, оставени за семе. При тях напада както стъблата, така и листните дръжки. Засегнатите тъкани скоро загиват. По нападнатите от мана тъкани е възможно да се заселят вторични патогени , , които причиняват тяхното загниване, при което първичните признаци на болестта се маскират.

Маната по салатата се причинява от гъбата Bremia lactucae. Причинителят на маната по салатата се запазва в заразените растителни остатъци и в растенията, оставени засемена. Най-благоприятни условия за развитието на заболяването са влагата и температурите около 15-17°С. При тези температури масови заразявания стават сутрин, когато растенията са покрити с роса. При ниски температури спорите запазват жизнеспособност до 4-5 месеца.

Борба с мана по салатата

Не бива да се допуска сеитба насемена, за които има съмнение, че са заразени. Дори и здравитесемена трябва да се обеззаразяват. Трябва да се спазва 3-годишно сеитбообращение с пространствена изолация от миналогодишните посеви. При гравитачно поливане на салатата не трябва да се допуска намокряне на листата. При поява на мана по салатата температурата в култивационните съоръжения трябва да се повиши над 19°С. Първите нападнати листа задължително се унищожават. Растителните остатъци след прибиране на реколтата трябва да се унищожат.

Химични препарати при салатите за консумация като правило не се използват. При разсадите и семепроизводните посеви може да се проведат профилактични третирания с фунгициди, а след поява на първите признаци на маната по салатата с препаратите Алиет флаш - 0,3%, Верита ВГ - 0,15%, Корсейт ВП - 0,3%, Корсейт Р ДФ - 0,25%, Куадрис 25 СК - 0,075%, Ридомил голд МЦ 68 ВП - 0,25% и др.


Още за растителната защита: