Растителна защита

Полезна информация за лозята.Пръскане срещу лозовата пъстрянка - растителна защита.

Посочените инсектициди са ефективни както срещу лозовата пъстрянка така и срещу други неприятели.

Пръскането срещу лозовата пърстянка е добре да се прави точно през април в сухи и топли дни.

Тогава ларвите са много чувствителни към инсектицидите и бързо загиват.

Подходящите препарати са:

Децис 2,5 ЕК - 4 мл на 10 литра вода , Сумицидин 5 ЕК - 2,5 - 3 мл на 10 литра вода и др.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: