Растителна защита

Полезна информация за лозята.Лозова листозавивачка атакува зашумени лози.

Лозова листозавивачка атакува зашумени лози

 

През втората половина на април ларвите на листозавивачката се разпълзяват по току що набъбналите пъпки и по младите леторасти.

Оплитат ги с паяжина

Повредените пъпки в повечето случаи не се развиват или това става късно. Ще ги познаете по това, че ларвите изгризват отвор откъм върха на пъпката и унищожават цялата й вътрешност, а външно тя ви изглежда здрава.

По-късно гъсениците преминават по листата, които завиват и оплитат с копринени нишки - хранят се пак спокойно, скрити в завитите листа. Може да нагризват дръжките, от което листата изсъхват , , тогава вече се забелязват. Понякога повреждат и ресата - пак я оплитат с копринени нишки.

Борбата:

Може да се пръска с Афикар 100 ЕК - 50 мл/дка, Плинто ЕК - 40-60 мл/дка, Циперфос 100 ЕК - 50 мл/дка, Шерпа 100 ЕК - 50 мл/ дка.

Ако пръскате с други препарати срещу гроздови молци, те също имат ефективно действие и срещу лозовата листозавивачка.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: