Растителна защита

Полезна информация за лозята.Третиране срещу пролетна нощенка - растителна защита.

Третиране срещу пролетна нощенка

 

Пролетната

нощенка е разпространена в почти всички лозарски райони.

Повреда нанасят гъсениците й , познати още като сиви червеи сред лозарите ни.

Те са най-опасни през април, когато се хранят също с вкусните и крехки пъпки на лозите.

Една гъсеница може да повреди повече от 15-20 пъпки.

По-късно преминават по листата и ги скелетират

Гъсениците на пеперудите нощенки се изхранват с растения от голям брой семейства, но си обичат за десерт лозата.

Препарати за растителна защита:

Лозята може да се третират в този период с един от инсектицидите: дека ЕК - 40-60 мл/ дка, нуреле дурсбан - 5-7 мл за 10 литра вода.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: