Растителна защита

Растителна защита в лозята. Борбата срещу брашнеста мана започва напролет, а не през лятото. При пръсканията срещу опасния оидиум често се греши, като много стопани тръгват да водят борбата с препарати чак през летни месеци.

 

Правилно е борбата да започне от младите леторасти, когато те имат дължина 10-15 см.
Средствата за пръскането ви също могат да бъдат контактни и системни , според условията за развитие на болестта.
Контактните предпазват, а не лекуват.
От системните са подходящи Топсин М 70 ВДГ - 10 грама на 10 литра вода, Куадрис 25 СК - 7,5 мл на 10 литра вода, Кабрио Топ - 20 грама на 10 литра вода.

За едновременно действие срещу мана и брашнеста мана има системни препарати, които действат едновременно на двете болести като Шавит Ф 72 ВДГ - 20 грама на 10 литра вода.

Растителна защита през следващия месец май

За май могат да ви се наложат поне 2-3 пръскания, но това ще зависи в много голяма степен от агрометеорологичните условия и от фазата на развитие на лозите.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: