Растителна защита

Полезна информация за земеделските култури.Източният плодов червей напада праскова, дюля, круша. 

Източният плодов червей е полифаг, но засяга най- вече кайсията, прасковата и крушата. Развива се в леторастите и плодовете на дюлята и крушата. По-рядко напада ябълката. Основните му предпочитания са към прасковата и кайсията. Общо напада около 70 културни и диворастящи растителни вида. В Европа пораженията при прасковата достигат 90%, а при ябълката и крушата над 50%. В зависимост от климатичните условия на дадения район източният плодов червей развива три-четири пълни и частични четвърто-пето поколение.

Зимува като напълно развита гъсеница в плътен пашкул под напуканата кора на стъблото и скелетните разклонения, в почвата, между растителните остатъци и по–рядко в мумифицираните плодове. Имагинирането на неприятеля, дори при много ниска плътност, се установява най-точно със синтетичните феромонови уловки. Обикновено, началото на летежа се наблюдава в края на март - началото на април.

От семковите култури първите двe поколения на източния плодов червей най-силно нападат дюлята. Гъсениците от първо поколение влизат в завръзите през чашката и унищожават семенната кутийка. Повредените плодчета изсъхват, но дълго не окапват. Гъсениците от второ поколение през май-юни проникват в младите леторасти и изгризват галерия с дължина 3 - 8 cm. Една гъсеничка може да повреди върховете на 3-5 летораста , които изсъхват. По крушата и ябълката ходове в леторастите се наблюдават по изключение и са с дължина 1-3 cm. След втвърдяване на дървесината, гъсениците се хранят в плодовете на дюлята и крушата. Ябълката се напада рядко. За разлика от ябълковия плодов червей , източният плодов червей не прониква в семенната кутийка, а прогризва ход около нея. Степента на повреди в градините със семкови овощни видове зависи от пространствената изолация между тях и прасковените насаждения. При крушите се нападат предимно есенните и зимни сортове. Част от гъсениците продължават своето развитие в складираните плодове. Развитието им може да се прекъсне при ползването на хладилни камери.

Стратегия за борба и активни вещества

ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ При траен летеж и начало на яйцеснасяне може да се извърши пръскане с продукти зарастителна защита от групата на инхибиторите на хитиновия синтез: Алсистин 25 ВП – 0.04%, Димилин 25 ВП – 0.04%, Каскейд 5 ЕК – 0.15%, С контактни продукти зарастителна защита първото третиране се извършва в началото на излюпване на гъсениците ПИВ за първо поколение е 2-3бр. пеперуди средно на уловка за седмица или 0.8 –1% пресни вгризвания. Следващите третирания се провеждат в зависимост от плътността на популацията в овощнатаградина обикновено през 10-12 дни. ВТОРО ПОКОЛЕНИЕИзточен плодов червей – Grapholita (Cydia) molesta: описание и борбаПИВ за второ поколение е 2-3 бр. пеперуди средно на уловка или 1.2 – 1.5% пресни вгризвания. Борбата срещу второ поколение се извършва по същата схема. Инсектицидите се подбират, съгласно техния механизъм на действие и конкретните условия – наличие и на други неприятели. Поради по-високите температури (юли- август) да се прилагат ПРЗ, които са от групата на фосфороорганичните инсектициди. Да се избягват синтетичните пиретроиди, които убиват полезната ентомо- и акарофаги, с което предизвикват повишаване плътността на акарите, миниращите молци и др. неприятели. Интервалът между третиранията да се намали до 10 дни. Карантинните срокове на прилаганите инсектициди да се съобразяват със сроковете на беритбата.

 

 

Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури: