Растителна защита - борба с неприятелите, болестите и плевелите

Струпясване по ябълката, Късно кафяво гниене, Сачмянка по костилковите, Плодови червеи, Кръгломиниращ молец по ябълката, Калифорнийска щитоносна въшка, Черешова муха, Мана , Оидиум и Шарен гроздов молец по лозата

 

 

ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  СЕМКОВИТЕ   КУЛТУРИ

Струпясване по  ябълката /Venturia inaequalis/ Неустойчивите агрометеорологични условия с ежедневни превалявания придружени  на  места с градушки през периода благоприятстваха развитието  и разпространението на  струпясването. В масиви с пропуски в редовната растителна защита отчитаме нови по-силни прояви от конидиална зараза по листата и нови петна по плода. Бързо нарастващата листна  маса, нестабилната метеорологична обстановка и критичната фенофаза на завръза  изискват задължително покритие на прираста. Да се извърши поредно следцъфтежно третиране със системни средства за борба. При  пропуски в редовната РЗ и допусната зараза да се ползват с предимство ПРЗ с активна база Додин, които имат  стопиращ и изкореняващ ефект  върху петната. След валеж  или продължително навлажняване  да се подбират ПРЗ, имащи локално и системно действие, които блокират нарастването  на  мицела  в ранните фази от развитието им. Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор до 72-96 часа  от последния регистриран валежен период.

Подходящи препарати за комбинирана борба срещу струпясване и поражения от градушки са Скор 250 ЕК, Флинт Макс 75 ВГ, Шавит Ф 72 и други.

ябълков плодов червейЯбълков плодов червей  /Laspeyresia pomonella/ Развитие на  първо поколение:  начало на излюпване  23 май АЕР Пловдив. Праг на  икономическа вредност-ПИВ: 0.8-1% пресни вгризвания на дърво. Вредят  гъсениците, които се развиват в плода. Една  гъсеница за своето пълно  изхранване поврежда  2-3 плода. Да  се  извърши   първо   пръскане      срещу  първо  поколение по  следната схема:  -  25 – 27 май  за равнините АЕР -  27 – 29 май за предпланинските части  на областта. Следващото второ третиране   да  се  извърши след  10-12 дни.

Червен овощен акар /Panonychus ulmi/

Развитие на  вредителя: начало на излюпване на първа лятна генерация 15.05 АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност ПИВ: ябълки 3-4 подвижни форми на лист във фенофаза „формиране на завръза”; При доказано нападение над ПИВ е необходимо да се извърши пръскане срещу първа лятна генерация с един  от разрешените ПРЗ.

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  КОСТИЛКОВИТЕ  КУЛТУРИ

Сливов плодов червей  /Laspeyresia funebrana/ Развитие на  вредителя: начало на излюпване  – 21.05. Праг на  икономическа вредност: 1-1.5% пресни вгризвания на дърво; За преобладаващите масиви в областта плътността от сливовият плодов червей е  висока. При доказана плътност  над ПИВ, да се  извърши  първо пръскане   срещу  поколението: - 24-26 май  за равнинните и предпланинските части  на областта.

Източен  плодов червей /Grapholitha molesta/ Развитие на  вредителя: начало на излюпване  – 21.05. Праг на  икономическа вредност-ПИВ:  млади градини 1-1.5% нападнати клонки; плододаващи градини 1.5% повредени леторасти; Гъсениците от първо поколение се развиват по леторастите, където  издълбават ходове, в които живеят и се хранят. По повредените леторасти се наблюдава смолотечение  клюмване и засъхване. Да продължат обследванията в  прасковените масиви. При доказан ПИВ да се  извърши  първо пръскане  срещу гъсениците от първо  поколение в периода   – 24 – 26 май.

Брашнеста мана по  прасковата /Sphaeroteca pannosa/ Фенологично развитие:  нарастване на завръза. Най-чувствителни към заразявания са младите плодчета с големина от 2.5 до 3.5 см. Да се  проведе второ  следцъфтежно пръскане на прасковените градини.  Следващото третиране да  се  извърши след  10-12 дни.

ЛОЗЯ

Брашнеста  мана по  лозата Оидиум /Uncinula necator/ Високата въздушна влага  и умерено високите температури са  предпоставка за бързо развитие и разпространение на заразата. Критични  за опазване на лозата от оидиума  са фазите от цъфтеж  до прошарване на зърното. Необходимо е  третиранията срещу  патогена   да се  прилагат през  10-12 дни  със  системни средства като Байфидан 250 ЕК, Шавит 25 ЕК и други.

Мана по  лозата  /Plasmopara viticola/ Развитие на  патогена: Изтече първи теоретичен инкубационен период. До  момента не е констатирано първо мазно петно. Уязвимата фенофаза  на  културата  и нестабилната метеорологична обстановка налагат да се извърши поредно предпазно пръскане.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ  КУЛТУРИ

14 дни  след   разсаждане на  зеленчуковия разсад  на полето,  да  се  извърши предпазно пръскане срещу листни петна /алтернария/ и смучещи насекоми листни  въшки и трипсове.

кубинска мана

Кубинска мана

Кубинска мана по  краставици /Pseudoperenospora cubensis/ Болестта е установена в полиетиленови оранжерии. За предпазване от  евентуални  поражения препоръчваме  ежедневни прегледи в посевите. При откриване на първите прояви се отстраняват  първите нападнати  листа, преди масовото спорообразуване на патогена. В радиус на 30 км от огнището на зараза, да се приложат 2-3 последователни пръскания през 7-8 дни със системни фунгициди.  Признаци: По листата се появяват мазни ъгловати петна, ограничени  от периферията. При висока атмосферна влажност долната страна на петната се  покриват с жълти, мътни капчици  – бактериален ексудат. В сухо  време петната просъхват и лъщят  на светлина. Причинителят на болестта се запазва по семето, в  растителните  остатъци и почвата. Бактерията се разнася на близки  разстояния с  поливните води.

Брашнеста  мана по  краставици  /Erysiphe cichoracearum/

Установена е  зараза по  краставици в стоманено стъклени оранжерии. По повърхността на листата, листната дръжка, стъблата и плодовете, се  образува бял брашнест  налеп. При силно  нападение листата жълтеят и изсъхват, а завръзите загиват. Да продължат редовните обследвания.

ЖИТНИ КУЛТУРИ

Предстои сигнал  за химична  борба с Вредна житна дървеница. Очаква се излюпване на ларвите. Икономически праг  на вредност   – 2  бр.ларви/кв.м   – при благоприятни климатични условия и нормален посев; – 4 бр.ларви/ кв.м  – при хладна пролет и гъсти посеви; -1  бр.ларви/ кв.м      -  за семепроизводни посеви при косене със стандартен ентомологичен сак.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)

 

Из Бюлетина  по растителна защита, издаден от БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив, 10 май 2014г

ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ  КУЛТУРИ

Струпясване по  ябълката /Venturia inaequalis/

Струпясване

Струпясване – признаци върху листата

Фенологично развитие: “формиране на завръз с големина на лешник”. Първи петна по плода – 07.05. През изминалия период падналите наднормени количества дъжд  създадоха условия за протичане на последователни   критични  периоди със  силна  степен на зараза. Предстоящият период във фенологията на културата “оформяне на завръза до големина на орех” е критичен  за опазване на младия завръз.

Да се извърши поредно следцъфтежно третиране със системни фунгициди с лечебно действие като Хорус 50ВГ, Шавит Ф72 ВДГ, Скор 250 ЕК или други.

Една  от  най-важните  задачи  на  този  етап  от  вегетацията за всички земеделски производители е опазването на  плодчетата от инфекции. Изборът на  продукти  за растителна защита да се извършва според метеорологичните условия и конкретно за всеки микрорайон, като се отчита и степента на допуснатата зараза.

Забележка: След валеж  или продължително навлажняване да се подбират ПРЗ, имащи локално и системно действие, които блокират нарастването на мицела в ранните фази  от развитието им. Третирането не трябва да е по- късно от 48 часа,  за  Скор до 72-96 часа  от последния  регистриран валежен период. Употребата на един и същи системен продукт може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация. Да  се  осигурява оптимално опръскване  на бързо нарастващата листна маса, младите леторасти и оформящ се завръз през интервал от 8-10 дни.

Брашнеста мана по  ябълката /Podosphaera leucotricha/

В градини  с чувствителен сортов състав да се извърши поредно пръскане 10-12 дни след  последното. Да се  подбират системни фунгициди за едновременна борба със струпясването.

Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/

Развитие на първо  поколение: начало на яйцеснасяне – 07-08 май  в масивите на община Марица и Родопи. Праг на  икономическа вредност-ПИВ:  2-3 бр. пеперуди за седмица  на една феромонова уловка.

За всички  плододаващи ябълкови и крушеви градини  с доказана плътност  може  да се извърши пръскане с ПРЗ от групата  на инхибиторите  на хитиновия синтез.

ЛОЗЯ

Мана по  лозата  /Plasmopara viticola/

мана по лозата

Появата на мана по лозата петносва листата

Маната е икономически най-важната болест при лозата. Напада само зелените органи  – листа, леторасти, чепки.

Лозите са най-чувствителни  към болестта в периода от формиране на ресите до големина на зърната “грахово зърно” Към датата на наблюдение са отчетени условия за набъбване и  покълване на ооспори. Чувствителната фаза на  гостоприемника -масово  отделяне на ресата и регистрираното развитие на патогена, налагат да се извърши първо предпазно третиране.

До обявяване на първо  мазно петно, да се работи с контактно действащи фунгициди като Дитан М45, Фунгуран ОН 50ВП или други.

Брашнеста   мана  по   лозата Оидиум /Uncinula necator/

Фенофаза  на   културата :масово   отделяне на ресата за всички Агроекологични райони (АЕР).

Развитие на  патогена: системна форма от 08.05-АЕР Пловдив – община Родопи.

По  листата, предимно от горната страна се наблюдават петна със сивобелезникав налеп, под който тъканите некротират. По зелените леторасти се развиват светлокафяви  петна под  формата  на  точковидна , разрастваща се  некроза, покрита със  светъл налеп.

Заразяването се  осъществява много  рано през вегетацията от мицела, презимувал в пъпките. Във връзка с уязвимата фенофаза на културата  препоръчваме да  се  извърши  второ предцъфтежно пръскане  на лозовите масиви със  системни средства. Необходимо е те да продължат през интервал от 10 дни, според метеорологичните условия. След доказване на заразата да  се  включват с предимство контактно-системни средства.

Шарен гроздов  молец  /Polychrosis botrana/

Шарен гроздов молец

Шарен гроздов молец

Развитие на  неприятеля: начало на излюпване 10.05 АЕР Пловдив; Праг на  икономическа вредност:   десертни сортове 4-6 гъсеници на 100 реси; винени сортове 6-8 гъсеници на 100 реси;

Неприятелят напада с предимство десертните сортове с мискетен аромат и светла ципа  на  зърното –Мискет, Отонел, Болгар, Брестовица и др.

При доказан праг на вредност, да се извърши първо пръскане  срещу гъсениците на презимувалото поколение в  следните срокове: - 14-16 май за всички АЕР. Десет-дванадесет  дни  по-късно третирането  да се  повтори.

ТЕХНИЧЕСКИ   КУЛТУРИ

Вредна житна  дървеница /Eurygaster inyegriceps/

Фенофаза на  културата пшеница “изкласяване” Развитие на  вредителя изравняване на половете 1:1- 10.05. Праг на  икономическа вредност: – 6  бр./кв. м  при хладна пролет и гъсти посеви; - 1-1,5   бр./кв. м. за семепроизводните посеви.

вредна житна дървеница

Вредна житна дървеница

Хладното  и  дъждовно  време  удължи  дружната миграция на неприятеля в посевите на областта. От извършените обследвания до момента плътността от възрастното на вредната житна дървеница е ниска  до ПИВ.

Възрастните дървеници смучат  сок от долната част  на централното стъбло  или от страничните братя, при което централният лист пожълтява усуква  се и изсъхва. По-късно, когато  времето се  затопли, те смучат сок от връхните части на неизкласилите още растения. Над мястото на убождането класът побелява, не се  образуват класчета вретеното се  изкривява, а осилите се  накъдрят (частично  белокласие).  Непосредствено след  изкласяването  вредните житни  дървеници смучат  сок  от стъблото над  последното коляно  – тогава целия  клас  побелява (пълно белокласие).

Обикновена житна  пиявица /Oulema melanopa/

Праг на  икономическа вредност  – 20%  унищожена листна маса, във фенофази изкласяване, във фенофаза цъфтеж  2 бр. ларви на стъбло.

За преобладаващите посеви в областта плътността от ларвният стадий  е под ПИВ.

Да продължат редовните маршрутни прегледи. При доказана  необходимост и достигнат ПИВ да  се  проведе пръскане срещу  ларвите на неприятеля. В масиви с нападение на  хармани, да  се  извърши окрайчване или третиране на петната.

Пшеничен трипс /Haplothrips tritic/

Праг на  икономическа вредност -10 броя възрастни на стъбло;

Химична борба да се  извежда само при плътност над ПИВ. Ефект в борбата срещу трипса имат одобрените препарати спрямо икономически най-важните неприятели – вредна  житна дървеница  и житна пиявица.  Специално внимание да се  обърне на  семепроизводните посеви.

Ръжди по  житните

Праг  на   икономическа вредност  -Кафява  ръжда  10% нападениие по лигулата и първи петна по флагален лист, Жълта ръжда 5% нападение.

Брашнеста     мана  по   житните /Erysiphe graminis/

Праг  на    икономическа вредност   -  30% нападната листна маса  и първи пустули по последния флагов лист; Нападението от брашнеста мана е локализирано основно в  средните етажи на  добре развити, гъсти посеви. Да  продължат редовните наблюдения.

Нестабилната метеорологична обстановка налага да се следи  за темповете на движение на заразата и процентното нападение по горните  етажи.  Да не се предприемат ранни и ненужни третирания срещу болестта, преди степента на нападение да е достигнала стойности над ПИВ.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Картофена мана /Phytophthora infestans/

картофена манаЧувствителната фенофаза при картофите налага да се извършат профилактични пръскания на всички посеви. необходимо да продължат през интервал от 10 дни, според метеорологичните условия.

След доказване на заразата да  се  включват с предимство контактно-системни средства.

Колорадски бръмбар /Leptinotarsa decemlineata/

Развитие на  неприятеля: начало на излюпване АЕР Пловдив; Праг  на   икономическа вредност   ПИВ: 150 бр.ларви на 100 растения при 15-25 см височина  на растенията.

Картофен молец/Phthorimaea operculella Zell)

Развитие на  първо   поколение:   регистрирано е начало на летеж на пеперудите в АЕР Пловдив. Неприятелят развива 4-5 поколения. Пеперудите летят  привечер. През деня и през нощта остават скрити между клубените на картофите и по долната страна на листата.  Излюпените млади ларви се вгризват близо до централния нерв  и оттам  започва образуването на мината. При  хранене на  гъсеницата в клубена образува  ходове, изпълнени с извержения  и  паяжини ,  смесени с дребни частици от картофи. Повредените картофи са  негодни   за  консумация и технологична обработка. Редовните     третирания за колорадския бръмбар са ефикасни и срещу  пеперудите на картофения молец.

ТЮТЮН

Тютюнев трипс  /Trips tabaci/  Листни въшки

тютюнев трипс

Тютюнев трипс

Праг на икономическа вредност Трипс единични индивиди на растения; Листни въшки за първо и второ третиране 5% нападнати растения, за следващи третирания 15-20% нападнати растения;

От втората десетдневка на месец май започва активното изнасяне на тютюневия  разсад на полето. Това изисква  да  продължат  редовните, профилактични пръскания за опазване от  смучещи насекоми  трипс  и листни въшки, преносители на икономически опасни вириози – бронзовост и сипаница  по тютюна.

Десет,  дванадесет дни след  разсаждане на разсада, да се приложат третирания срещу  тази  група  неприятели. Следващите пръскания да  се  предвидят през  период от  10-12 дни, в зависимост от избрания инсектицид и метеорологичните условия.

Инсектицидите на  база Имидаклоприд, Ацетамиприд, Тиаметоксам  не трябва да се прилагат повече от един  два  пъти за един сезон.

ВНИМАНИЕ! При    извършване  на   авиационни третирания в житните посеви  с продукти за растителна защита възложителят на  всяко авиационно третиране с инсектициди е длъжен писмено да  уведоми не по-късно от  5 дни  преди началото на  третирането  съответната Областна дирекция по  безопасност на  храните (ОДБХ). Уведомителните  писма се  представят в  отдел  „Растителна  защита”

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Из Бюлетин 4 по растителна защита, издаден от БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив, 16 април 2014г

За поява, разпространение, плътност, развитие, степен  на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите  по земеделските култури за предстоящия период

ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ  - СЕМКОВИ КУЛТУРИ

Струпясване по  ябълката /Venturia inaequalis/

Струпясване
Струпясване – признаци върху листата

Фенологично развитие: „край на цъфтежа“. Падналите валежи за преобладаващите агроекологични райони (АЕР)  са в количества, които  създадоха  условия за гърмеж  на аскоспори в природна среда и протичане на  инкубационен период със средна степен на зараза в полска среда. Чувствителната фенофаза на гостоприемника и прогнозата за превалявания и захлаждане налага да се  извърши първо следцъфтежнопръскане със системни средства  за  борба. Бързо нарастващата листна маса изисква да се осигури оптимално покритие с работен разтвор на короната и младия прираст. Употребата на един  и същ системен препарат може да се включва до три  пъти  в  рамките на една вегетация. Забележка: След  валеж или продължително навлажняване  да  се подбират препарати за растителна защита (ПРЗ), имащи  локално и системно  действие, които блокират нарастването на мицела в ранните фази от развитието им:/Скор, Луна Експирианс  /. Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор до 72-   96 часа от последния регистриран валежен период.   Да  се  осигурява оптимално опръскване  на бързо нарастващата листна маса и младите леторасти през интервал от 8-10 дни.

Брашнеста  мана по  ябълката /Podosphaera leucotricha/

В градини  с чувствителен сортов състав да се извърши поредно пръскане 10-12 дни  след последното.  Да се подбират системни фунгициди за  едновременна борба със струпясването.

Обикновена крушова листна  бълха  /Psylla pyri/

Фенологично развитие: ”формиране на завръза”. Неприятелят пренася  опасна  микоплазмена болест, предизвикваща  закърняване  и загиване на крушовите дървета. Вредят ларвите и нимфите. Ларвите отделят обилна медена роса, по която  се  заселват чернилни гъбички. Да се извърши корегиращо пръскане след  цъфтежа срещу новата генерация на обикновената крушова листна  бълха, при доказан праг на икономическа вредност. Да се работи с Вазтак Нов 100 ЕК, Суми Алфа 5ЕК или други.

Листозавивачки  сем. Tortricidae,  Педомерки  сем.Geometridaе

Праг на  икономическа вредност  листозавивачки – ябълки, круши, сливи – 2-3 броя гъсеници на 100 завръза Праг на икономическа вредност педомерки семкови 1-2 броя гъсеници/100 завръза, сливи: 2-3 броя гъсеници/100 завръза, череши  и вишни 10-12% повредени  плодове. При  доказано нападение от педомерки, листозавивачки и листогризещи неприятели е необходимо да се проведе следцъфтежно пръскане, което води до по-ранно редуциране на плътността от тази  група  неприятели.

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – КОСТИЛКОВИ КУЛТУРИ

Брашнеста  мана по  прасковата /Sphaeroteca pannosa/

Брашнеста мана при прасковата
Брашнеста мана при прасковата

Фенологично развитие: “формиране на завръза”. След окапване на венечните листенца да се проведе първо  защитно пръскане с одобрен фунгицид. Младите , нарастващи  плодчета са чувствителни до  големина 2.5-3.5см в  диаметър. Причинителя на болестта е гъба, която  презимува в заразените пъпки. При разпукване на пъпките  младите листа  са деформирани и покрити  с бял налеп. Специално внимание да се обърне на масиви разположени в ниски котловинни релефи, с чести  сутрешни  мъгли, в близост до водни  басейни. Да се  отчита  влиянието на  фактора – сортова чувствителност. След  откриване на  първите признаци на  болестта борбата  да  продължи редовно през 10-12 дни до пълното  преодоляване на  нападението.

Цилиндроспороза /бяларъжда по  череши и вишни /Blumeriella jaapii/

Фенологично развитие на  културата: ”формиране на завръза”. След  приключване на  цъфтежа, костилковите видове ще  навлязат масово в уязвима фенофаза от развитието си. При влажна и хладна пролет болестта нанася големи повреди , които  понякога  водят   до  преждевременно окапване на  листната маса. Заразата се  осъществява при дъжд  и умерено топло време с температури 17-20°С. Причинител на бялата  ръжда е гъба, която зимува в окапалите листа. Да се извърши пръскане на черешите и вишните по следната схема: - първо, след приключване на цъфтежа, второ - 10-12 дни след първото.

ЛОЗЯ

Брашнеста  мана по  лозата  Оидиум /Uncinula necator/

Фенологично  развитие:  начало  на показване на ресата” при ранни сортове. Срещу  тази  икономическа опасна болест е много важно борбата да  започне рано  през вегетацията, за да се ограничи общия фон от инфекции  и намалеят рисковите фактори през  чувствителните към заразявания фенофази. Първите предпазни пръскания  се  препоръчват при дължина на летораста 2-6 см или фенофаза“пеперуда” със системни средства.

Жълт лозов акар /Brevipalpus lewisi/

жълт лозов акарРазвитие на  неприятеля: начало на излизане на презимувалите женски индивиди 14.04 АЕР Пловдив. Праг на  икономическа вредност: 2-3 подвижни форми средно  на лист; Вредят  ларвите, нимфите  и възрастните акари, които  смучат  сок  от долната страна на листата около  нервите. Повредените листа се деформират, променят оцветяването си в зависимост от сорта и стават жълто-зелени, ръждивокафяви или червеникави. Нападение от   акара може   да  се  открие   предимно по  индикаторни, чувствителни сортове – Памид, Ркацители, Димят, Каберне Совиньон, Мерло. За преобладаващите масиви в областта самостоятелно третиране не се налага.

МАСЛОДАЙНА  РОЗА

Ръжда по  маслодайната роза  /Phragmidium mucronatum/

Фенологично развитие“поява на цветни пъпки” Първите   симптоми могат  до  бъдат  открити  по младите  леторасти , дръжките  на  листенцата   и цветните  пъпки. Натрупаният инфекциозен фон  от последните години  и нестабилната метеорологична обстановка  налагат да  се  извърши второ предцъфтежно пръскане,  в интервал от 12-14 дни след  първото.

ЛЮЦЕРНА

Люцернов листояд: Phytodecta fornicata, Малък  люцернов хоботник:  Phytonomus variabilis

Праг на  икономическа вредност: Люцерновлистояд, Малъклюцернов хоботник  25-30 броя ларви на кв.м; Ларвите се хранят  с листната маса, като правят неправилни нагризвания. При висока плътност унищожават изцяло листата, цветните пъпки и връхните части  на растенията. След  коситбата и израстване на новият  подраст да  се  обследват люцерните в района. При  доказана плътност,  е  необходимо да  се  проведе пръскане с  одобрен  инсектицид.

Колорадски бръмбар /Leptinotarsa decemlineata/

вредител по картофите и доматитеФенофаза   на    ранни   картофи : “образуване на странични разклонения”. Развитие на  неприятеля: начало  на имагениране на възрастното. Праг на  икономическа вредност: от поникване до 10-15 см височина на растението - 10% заселени гнезда, 15-25 см  височина растението 5 бр. възрастни/100 растения.  При  достигнат праг на икономическа вредност да се третира с Актара 25 ВГ 6 мг/дка, Алверде 20 мл/дка или с други.

ПРОЛЕТНИ   КУЛТУРИ

Сив  царевичен хоботник

Фенофаза на  културата  слънчоглед  втори чифт същински  листа; царевица начало на поникване. Праг на  икономическа вредност: слънчоглед - 2 бр.възрастни/кв.м.във фенофаза „поникване”;  5-6 бр.възрастни/кв.м. във фенофаза „4-5-ти лист”; царевица  над  2 броя/кв.м   до “пети -седми  лист” ;40-50% повредена листна маса;

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.