Растителна защита

Мероприятията за борба срещу главните по пшеницата, ръжта, ечемика и овеса се провеждат ежегодно у нас и се считат за задължителни елементи от технологията при тяхното отглеждане. Промените в сортовия състав, както и много ниското разпространение на някои от главните през последните години налагат да се направи внимателна преоценка на необходимостта от третиране на семената с фунгициди.

 

Мерките за борба срещу главните включват различни мероприятия:

  1. Избор на сортове от всяка култура, които се отличават с добра устойчивост към главните. Повечето от сортовете пшеница, ечемик и овес, които сега се отглеждат у нас се характеризират с такава устойчивост.
  2. Осигуряване и използване за сеитба на незаразени семена. Това се постига още предходната година чрез строг контрол на семенните участъци, като при наличие на главниви растения над допустимите граници, те се бракуват.
  3. Правилна агротехника при отглеждане на културите с цел създаване възможно най-благоприятни условия за тяхното развитие и по-неблагоприятни условия за причинителите на главните:
  • сеитбообращение, особено ефикасно срещу главните, заразата на които се пренася чрез почвата и се запазва там по-дълго време (каквито са вджуджаващата и стъблената главни);
  • подходящи срокове за сеитба;
  • правилно торене и обработка на почвата.

4. Третиране на семената преди сеитбата.

Срещу твърди, покрити и праховити главни, висок ефект има третирането с регистрираните системните фунгициди. Определената доза препарат се разтваря в 41 вода и семената се третират по полумокър начин. Специално за борба с твърдата главня по пшеницата може да се използва 2% синкамъчен разтвор (41 за 100 kg семе). Елиминиране на причинителите на праховитите главни по пшеницата и ечемика се постига и при прилагане на анаеробния метод. Той е евтин и лесно приложим. Семето се насипва в брезентни чували и се накисва за 4 часа в резервоар с вода (при температура от 23 до 25 °С). След изваждането и отцеждането на чувалите от водата, те се поставят в херметически затворени съдове, най-добре в найлонови чували, в които се оставя около 1/4 празно пространство и се завързват плътно. След това се поставят за 4 денонощия в помещение при температура 24 - 26 °С, след което семето се просушава. Срещу главните по овеса семената могат да се третират с формалин, разреден 1:100 (41/100 kg). Семената се обеззаразяват 3-4 дни преди сеитбата, тъй като при по-ранно третиране формалинът убива кълняемостта.