Растителна защита

Растителна защита на лозята.Трудно ще намерим майстора на болестите по лозите но трябва да вземем всички познати мерки.

Трудно ще намерим майстора<hr id=

Още пролетта и началото на лятото показаха, че тази година в лозята и край асмите ще пада голяма битка.

Климатът е изключително благоприятен за развитието на маната по лозата.

Много читатели ни се обадиха, изпратиха ни и снимки, от които е видно , че на много места лозята и асмите бяха нападнати от болестта.

Валежите попречиха на системата от пръскания а профилактичните бяха много важни с цел опазването от заразяване.

Много млад прираст израстна по лозите, лозарите не успяха да го покрият с препарат, и той се зарази - това е истината.

Ако сте направили пръскания с фунгициди, развитието на патогена е спряно за кратко, но предпазните пръскания пак трябва да продължат, когато може.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер