Растителна защита

 

Из Бюлетин 12  по растителна защита , издаден от БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив, 15 юли 2014г.

 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

 

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ
Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/ Развитие на второ поколение: излюпване 14 юли АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност 1.2-1.5-% пресни вгризвания в плодовете. Вредната дейност на гъсениците от тази генерация продължава до края на септември, а в благоприятни години и до началото на октомври. Младите гъсеници, след излюпване най-често се вгризват, където се допират два плода, плод и лист или плод и клонка. Една гъсеница от това поколение за пълното си развитие поврежда 2-3 плода. Повредите причинени от второто поколение на неприятеля са най-големи. За всички плододаващи ябълкови, крушови и орехови градини да се извърши първо пръскане в периода: 16-18 – юли за всички равнинни райони; 18-20 – юли за предпланинските райони. Напомняме на всички производители, да не се удължава периода между две поредни пръскания повече от 10-12 дни.

 

ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ КУЛТУРИ

 

Източен плодов червей /Grapholitha molesta/. Праг на икономическа вредност млади градини 1-1.5% нападнати клонки; плододаващи градини 1.5% повредени леторасти; Да продължат обследванията в прасковените масиви при доказан ПИВ да се извърши второ пръскане в периода: -21-23 юли за всички агроекологични райони. Следващото пръскане да се извърши през интервал от 10-12 дни, според последействието на използвания препарат.

 

Сливов плодов червей /Laspeyresia funebrana/ Праг на икономическа вредност: 0.8-0.1% пресни вгризвания в плодовете или 2 бр. пеперуди за седмица. Неприятелят запазва проява на плътност над ПИВ в сливовите масиви на областта . Нападнатите плодове узряват преждевременно и окапват.
Да продължат обследванията при доказан ПИВ да се извърши: -второ пръскане в периода – 21-23 юли за всички АЕР.

 

ЛОЗЯ

 

Брашнеста мана по лозата Оидиум / Uncinula necator/ Нестабилната агрометеорологична обстановка налага да продължат редовните третирания през 10-12 дни в лозовите масиви със системни средства. Умерено високите температури и високата въздушна влага са предпоставка за бързо развитие и вторично разпространение на заразата. В отделни масиви с пропуски в РЗ третиранията регистрираме постепенно повишаване степента на нападение по гроздовете. Критичният период продължава до фенофаза прошарване на зърното. Да се осигури оптимално покритие на всички вътрешни части от главината.
Да се прилага просветляваща, лятна резитба: – колтучене, филизине и привързване на леторастите- осигуряващи по- добро проветряване на гроздовете. При задържане на сухо и горещо време, могат да се включат с предимство контактни, серни средства: АКОИДАЛ ВГ-0.25%, КУМУЛУС ДФ – 0.2-0.3%, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ- 0.2%, СОЛФОЛИКИД – 0.3%;

 

Мана по лозата /Plasmopara viticola/ Натрупаният силен инфекциозен фон от началото на вегетацията , вследствие на обилните валежи налага да продължат редовните третирания. На площи с допусната зараза третиранията да се извършват през 8-10 дни със системно действащи фунгициди за да се опази младия прираст от инфекция. За да се избегне натоварването с комбинации от различни фунгициди могат да се използват регистрираните продукти за едновременна борба срещу оидиум, мана и сиво гниене КУАДРИС 25 СК, КАБРИО ТОП и ШАВИТ Ф 72 ВДГ.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

 

Цикада /Hyalesthes obsoletus/ На всички посеви домати, картофи, пипер, патладжан, магданоз, керевиз да се изведе трето площно пръскане в периода от 18-20.07. Следващото третиране да се извърши след 10-
12 дни, в зависимост от метеорологичните условия през периода и последействието на избрания.

 

ЖИТНИ КУЛТУРИ

 

Обикновена полевка. След приключване на жътвата е задължително да се извършат
маршрутни обследвания за определяне плътността от полевката. При установяване на 2 колонии на декар се препоръчва дълбока оран.

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Първи прояви на бактериални болести по пипера и ъгловати петна по краставицата установиха в началото на юли специалистите по растителна защита в Агенцията по храните в Пловдив. В същото време плъзнаха акари и въшки, които освен преки вредители, са и преносители на болести.

 

Експертите установиха, че всички сливови градини в областта са нападнати от сливов плодов червей, чието разпространение е над допустимия праг на вредност. Опасността от мана и брашнеста мана при лозята не е преминала.

 

 

Листни въшки

 

Из Бюлетин 11  по растителна защита, издаден от БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив, 8 юли 2014г.

 

ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ

 

ВРЕДИТЕЛИ  ПО  СЕМКОВИТЕ  КУЛТУРИ

 

Струпясване по  ябълката /Venturia inaequalis/. В ябълковите масиви без допусната зараза за предпазване на  новия  прираст може   да  се извършват  превантивни пръскания с контактни средства през  8-10 дни. В масиви с преобладаващ сортов състав чувствителен на  брашнеста мана е  необходимо да  продължи комбинираната борба през  10-12 дни. При влошаване на агрометеорологичните условия с предимство да се ползват системни ПРЗ като Силит 40 СК 0.16% *Скор 250 ЕК 0.02% или други. От контактните фунгициди се препоръчват Дитан М 45 0.03%, Санкоцеб 80 ВП 0.3% , Полирам ДФ 0.2% или други.

 

Червен овощен акар /Panonychus ulmi/. Праг на  икономическа вредност при ябълки  3-4 подвижни форми на лист; круши, 5-7 подвижни форми на лист; сливи  3-5 бр./лист; Сухото  и  горещо време през летните месеци ще  благоприятства по-масовото разпространение на акара и ще е предпоставка за завишаване на плътността от неприятеля. Лятно третиране  на  този етап е оправдано само в градини с достигнат праг на вредност. При  доказано нападение да се  извърши пръскане с един  от разрешените акарациди: – САНМАЙТ  20  ВП  -0.05%,  ОРТУС  5  СК  -0.05%,  ЕНВИДОР   240СК-40мл/дка  и др.

 

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  КОСТИЛКОВИТЕ  КУЛТУРИ

 

Източен  плодов червей /Grapholitha molesta/. Развитие  на  второ поколение: начало на излюпване – 06.07. Праг  на   икономическа вредност   млади градини  1-1.5% нападнати клонки; плододаващи градини 1.5% повредени леторасти; Повредените леторасти клюмват  и  изсъхват в мястото на  повреда се  наблюдава смолотечение. Да  се  извърши първо пръскане  срещу  второ  поколение на  неприятеля в масивите от праскови при  доказан ПИВ в периода:-  09-11.07  за всички  агроекологични райони.

 

Сливов плодов червей  /Laysperesia funebrana/ Развитие на  второ поколение: начало на

 

 

Сливов плодов червей

 

излюпване-07.07. Праг  на   икономическа  вредност: 0.8-0.1% пресни вгризвания в плодовете или 2бр. пеперуди за седмица. Плътността от неприятелят е висока за всички  масиви в областта и надхвърля прага на вредност. Да продължат обследванията  в сливовите градини  и при плътност над ПИВ, да се извърши първо  пръскане срещу второ  поколение на  неприятеля в периода 09 – 11.07 за всички  агроекологични райони с  Дурсбан  4 ЕК 0.15%, Пиринекс  48 ЕК 0.15% или други.

 

ЛОЗЯ

 

Брашнеста  мана по  лозата Оидиум /Uncinula necator/. По зърната се образува рехав белезникав налеп,  който  по-късно става сиво  белезникав. На мястото на повредата тъканите  се втвърдяват, зърната се  напукват, семките се  показват и сокът започва да изтича. Агрометеорологична обстановка  налага да продължат редовните третирания в лозовите масиви през 10-12 дни със  системни средства. Критичният  период продължава до фенофаза прошарване на зърното. Да се прилага просветляваща, лятна резитба, да се извършат колтучене, филизине, които осигуряват по-добро проветряване на гроздовете. За да се избегне проявата на резистентност е задължително да се редуват ПРЗ с различни активни бази и механизъм на действие. С един препарат да не се работи повече от 3 пъти в рамките на един сезон. Препарати: Байфидан 250 ЕК 0.01%, Шавит 25 ЕК   0,01% или други.

 

Мана по  лозата  /Plasmopara viticola/. В  масивите  на   областта  преминава най – уязвимата фенофаза от развитието на лозята големина на завръза  “грахово зърно”. Натрупан е силен  инфекциозен фон от началото на  вегетацията, вследствие  на  обилните валежни периоди от май и юни. В масиви с пропуски в РЗ третиранията са установени прояви от късната,”кафява форма” на маната по зърната, както  и нова  зараза по младия прираст. Да продължат редовните третирания. На площи с допусната зараза третиранията да се извършват през 8-10 дни. За да  се  избегне натоварването с комбинации от  различни фунгициди могат да се използват регистрираните продукти за едновременна борба срещу мана, оидиум и сиво  гниене по лозата – КУАДРИС  25 СК И   ШАВИТ. Ф 72 ВДГ. Използването им  е  подходящо през тази  чувствителна фенофаза  от развитието на културата.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

 

 

Цикада

 

Цикада /Hyalesthes obsoletus/. На всички  посеви домати, картофи, пипер, патладжан, магданоз, кервиз да се извърши  второ площно пръскане  в периода – 08-10.07. Следващото площно  третиране да се извърши след  10-12 дни. Да  продължи окрайчването до 50-80 метра дълбочина на ивицата плевелна растителност в целинните места и пасища, граничещи с зеленчуковите площи. Пръскането с инсектицидите  МОСПИЛАН  20  СП  – 25г/дка,  ГАЗЕЛ – 25г/дка  и  ЕФОРИЯ 045ЗК – 125мл/дка трябва да се извършва при тихо и слънчево време в часовия интервал между  9-11  часа сутринта, когато цикадката е по-слабо  подвижна и се намира върху гостоприемника.

 

Листни  въшки  /Aphis sp./. Повишената   въздушна   влажност   провокира намножаването  на  листните  въшки  по  зеленчуковите култури. Борбата срещу листните въшки не трябва да се подценява, те са  вектори преносители на опасни вирусни болести по зеленчуковите култури. Особеност на листните въшки е бързата им резистентност към често използваните ПРЗ.

 

Трипс по зеленчуковите /Trips tabaci/. Установени са първи прояви. С настъпване на летните горещини  очакваме да се повиши  популацията на тази група неприятели. Неприятелят е приносител на бронзовостта по зеленчуковите култури.

 

 

Паяжинообразуващ акар

 

Паяжинообразуващ акар /Tetranichus urticaе/. Праг на  икономическа вредност: домати 10% нападнати растения; пипер  5-6 броя подвижни форми средно  на лист; патладжан 10-15% нападнати растения или 5 подвижни  форми  средно на лист; тиквови култури  краставици,   дини,   пъпеши  5% нападнати растения; Трайното затопляне и повишение на температурите през  летните месеци ще благоприятства  за проявата и по-масово разпространение на  паяжинообразуващия акар. Борбата трябва да започне при откриване на първите повреди и преди масовото намножаване. В  полски   условия неприятелят развива  между  15-20 поколения. Подвижните стадии  се хранят по долната страна на листата , като  изпридат паяжина, под която  смучат  сок от растенията.

 

Да се редуват средства с различни активни  бази и  къс карантинен срок на  действие: домати и пипер – АПОЛО 50 СК  – 0.04%   -карантинен срок-  60 дни; краставици и др. –  РТУС СК  – 0.1% – карантинен срок- 3 дни.

 

Ъгловати петна /Бактериен пригор/ по  краставица /Pseudomonas syringae pv. lachrymans /Установени са първи прояви в полска среда. По  листата се появяват  мазни , ъгловати петна, ограничени от периферията. При висока атмосферна влажност долната страна на петната се покриват с жълти, мътни капчици  – бактериален ексудат. В сухо време петната просъхват и лъщат на  светлина. Причинителят на болестта се запазва по семето, в растителните остатъци и почвата.  Бактерията се  разнася на близки  разстояния с поливните води. Превантивни мерки за борба: – След  откриване на  първите признаци  да  се  приложи незабавно унищожаване на  болните   растения. – Да се  отстраняват  засегнатите листа, като се изчакат обедните часове, когато  ексудата е засъхнал.- Да се извършват 2-3 сгъстени пръскания през 7-8 дни с  медсъдържащи средства.

 

Бактерийни прояви по  пипера. Регистрирани са първи прояви от заболяването в посеви пипер. Да  продължат редовните обследвания. При установяване на прояви от болестта да се извършат третирания  с медсъдържащи продукти. След  бури  и локални дъждове е задължително да   продължат    предпазните третирания в зеленчуковите посеви-домати и пипер.

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

(Съветваме Ви  да се абонирате, за да получавате несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)