Растителна защита

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове? Болести по костилковите овощни видове.

За опазване на костилковите овощни видове от икономически важните болести като ранно кафяво гниене, сачмянки, кривули по слива, къдравост по

прасковата и други, е необходимо провеждането на късни есенни третирания. Всички костилкови овощни видове е задължително да се третират с 2% бордолезов разтвор при настъпване на 70% листопад. Късните есенни пръскания е добре да се провеждат в тихи и слънчеви дни , при температура на въздуха над 5°С. За да се осигури добро покритие на дърветата и на листната маса под тях е добре да се работи със 150 литра работен разтвор на дка.

Срещу къдравост по прасковата при 50% листопад могат да се приложат Дитан ДГ- 30 г, Шампион ВП – 30 г, Шавит Ф 72 ВДГ – 20 г и др. Дозите са за 10 литра вода.