Растителна защита

anthonomus-pomorum1 Неприятелят по ябълката ябълков цветопробивач (Anthonomus pomorum L.) се среща повсеместно у нас. Той напада ябълката, но понякога може да се срещне и по крушата. Ябълковият цветопробивач (Anthonomus pomorum L.) вреди основно в тези овощни насаждения, където не се провежда редовна растителна защита.

Ябълковият цветопробивач (Anthonomus pomorum L.) е дребно около 3,5-4 мм бръмбарче с удължено яйцевидно тяло и с тънко, слабо развито хоботче, по средата на което има коленчати пипалца. Тялото му е сиво-кафяво. Твърдите крила са тъмнокафяви. В задната им половина преминава една по-светла напречна, косо разположена ивица от космици, ограничена от двете страни с по-тъмни ивички; тези две коси ивици на двете крила се съединяват под тъп ъгъл с върха назад в линията на допирането на двете крила. Яйцето е млечнобяло и дребно, колкото просено зърно. Ларвата е бледожълта, с кафява глава, а тялото й белезникаво, дъговидно извито и без крака. На дължина достига 6 mm.

Ябълковият цветопробивач (Anthonomus pomorum L.) зимува като бръмбарче под старата и напукана кора на овощните дървета, в мъховете и лишеите по тях, а понякога и под окапалите листа, в изоставени по дърветата ловни пояси и другаде. Рано напролет със затопляне на времето и с набъбване на пъпките те напускат зимните си убежища и пропълзяват по клоните на дърветата , където се хранят, като правят нагризвания с хоботчетата си под формата на дълбоки каналчета (дупки). Масовото хранене започва, когато температурите се задържат няколко дни над 7-8°С. Това допълнително хранене продължава десетина дни и е абсолютно необходимо за половото узряване на бръмбарите, след което те копулират и женските започват да снасят яйцата. При по-силно затопляне бръмбарите стават много подвижни и понякога отлитат на далечни разстояния от местата за зимуване, като се концентрират върху дървета с повече плодни пъпки. Една женска в продължение на 20-30 дни снася около 100 яйца, като ги разполага в дъното на изгризаните каналчета или между основите на тичинките (във всяко цветче от смесената пъпка поставя само по едно яйце). Яйцеснасянето продължава, докато започнат да се показват порозовелите венчелистчета на цветните пъпки в смесените пъпки. Ако настъпи захлаждане на времето през този период, набъбването на пъпките се удължава, като в същото време се удължава и яйцеснасянето. Обикновено бръмбарчетата не снасят яйца във всичките цветчета на една смесена пъпка. Ето защо след разтварянето на смесената пъпка може да се видят повредени пъпки, които не се развиват и венечните им листенца остават неотворени и покафенели под формата на калпачета, и неповредени пъпки, които се разтварят нормално и прецъфтяват. При издълбаването на каналчетата за хранене и след това за снасяне на яйцата пъпките изпускат сокове, които на въздуха покафеняват и по тях се познават повредените смесени пъпки, без да се отварят.

Яйчният зародиш се развива за 5-10 дни в зависимост от температурите. Излюпилите се ларви се хранят с тичинките, плодника и вътрешната страна на венчелистчетата, като ги слепват с екскрементите си, вследствие на което повредените цветове изсъхват и придобиват кафеникав цвят - кафяви топчета, забележими отдалече. Всяка ларва се храни от 18 до 30 дни, след което какавидира в повредените цветове. Какавидният стадий трае около 10-15 дни. След имагинирането бръмбарите не излизат веднага, а остават на мястото на какавидирането в засъхналата пъпка още няколко дни докато се оцветят, а елитрите им да се втвърдят. Тогава те прогризват повредените пъпки и ги напускат, като пропълзяват по листата на дърветата. Това става обикновено когато настъпи юнското окапване на неоплодените завръзи. Младите бръмбари се хранят усилено в продължение на 15-25 дни, като нагризват с хоботчетата си листата на ябълката или крушата под формата на скелетиране. След това те се скриват в различни укрития и прекарват летен сън. През есента се придвижват в зимни укрития за зимуване. Борба срещу ябълковия цветопробивач (Anthonomus pomorum L.)

От механичните методи, може да се приложи обиране и унищожаване на повредените пъпки, по време на цъфтежа.

Химичната борба срещу ябълковия цветопробивач (Anthonomus pomorum L.) трябва да се насочи срещу възрастните преди яйцеснасянето - рано напролет, при набъбване на пъпките. Прагът на икономическа вредност (ПИВ) при ябълката е 4-6 броя бръмбара на дърво или 15% повредени пъпки. При крушата е 10 бр./дърво или 10-25 бр./100 стръскани клона. За борба срещу ябълковия цветопробивач се използват контактни органофосфорни, карбаматни и други инсектициди.